Amandine David

Amandine David

Weaving Code

Amandine David (1988) is een ontwerper en onderzoeker gevestigd in Brussel. In haar werk legt zij de nadruk op delen als een methodologie en de kans om ontwerpprocessen te herdefiniëren. Haar onderzoek bevindt zich op het kruispunt van traditionele ambachten en digitale praktijken. Door samen te werken met ambachtslieden, programmeurs en architecten en door aspecten die doorgaans als context worden beschouwd op de voorgrond te plaatsen (zoals technische knowhow, disciplinaire tradities en sociale culturen) opent Amandine mogelijkheden voor multidisciplinaire dialogen. Vanwege haar open karakter en focus op samenwerking is het werk van Amandine altijd verbonden met de sociale structuren van delen die elke ontwerppraktijk omringen. Tijdens het behalen van haar Master in Social Design aan de Design Academy Eindhoven (NL) raakte Amandine geïnteresseerd in de relatie tussen traditionele ambachten en digitale productie.

De basistaal van de computer, de binaire code 0-1, heeft zijn oorsprong in de automatisering van weefgetouwen. Weaving code verkent de verhalen die schuilen achter weefpatronen uit verschillende culturen en legt een verband tussen weven en 3D-printen. Terwijl een stuk textiel op het weefgetouw wordt geproduceerd, wordt met dezelfde binaire code een object gegeneerd op een computer. Het toont aan dat traditionele ambachten en digitale tools geen tegengestelden zijn en elkaar juist kunnen versterken.