Historisch Café

Historisch Café

Maandelijkse bijeenkomsten rond wisselende thema’s

Het Historisch Café is een initiatief van Erfgoedplatform Apeldoorn en wordt zes keer per jaar van 17.00 – 19.00 uur gehouden in CODA Café. Naast jaarlijkse momenten rond de start van de Open Monumentendagen (september) en de Maand van de Geschiedenis (oktober) is er ook een Historisch Café in februari, april, juni en november.

 

Onderwerpen en/of thema’s die aan bod komen, hebben te maken met geschiedenis en historisch erfgoed in de brede zin van het woord in en rond Apeldoorn. Je kunt hierbij denken aan onderwerpen als (het thema van) de Open Monumentendagen, de Verhalentafel, Rechtspraak op het Herenhul, het Apeldoornsche Bosch, Toerisme op de Veluwe in de vorige eeuw en Paleis Het Loo . Hierbij wordt altijd aansluiting gezocht bij de actualiteit zoals jubilea of boekpresentaties. Per onderwerp worden interessante sprekers uitgenodigd om een toelichting te geven.

 

Verder is er het alom bekende nieuwsblok waarin aanwezigen een minuut de tijd krijgen om een activiteit bij het publiek onder de aandacht te brengen. Andere vast onderdelen zijn de muzikale omlijsting en de column van CODA directeur-bestuurder Carin Reinders, waarin actuele ontwikkelingen op het gebied van erfgoed centraal staan.

 

Toegang tot het Historisch Café is gratis. Vanuit de landelijke protocollen geldt dat voor deze bijeenkomst een coronatoegangsbewijs verplicht is. We vragen je daarom je vooraf aan te melden en bij de lezing een coronatoegangsbewijs/QR-code te laten scannen.