Historisch Café

Historisch Café

Geschiedenis en ontmoeten in Historisch Café

De geschiedenis van Apeldoorn is de rijke bron van het Historisch Café dat op initiatief van Erfgoedplatform Apeldoorn zes keer per jaar wordt gehouden in CODA Café. Behalve in september (Open Monumentendagen) en oktober (Maand van de Geschiedenis) is er ook een Historisch Café in november, februari, april en juni, in principe op de eerste vrijdag van de maand, telkens van 17.30-19.30 uur. De data voor 2024 staan hieronder.

De onderwerpen hebben te maken met de geschiedenis van en historisch erfgoed in en rond Apeldoorn. Er wordt bijvoorbeeld ingehaakt op (het thema van) de Open Monumentendagen, de Verhalentafel of de Maand van de Geschiedenis. In eerdere programma’s passeerden bijvoorbeeld onderwerpen de revue als rechtspraak op het Herenhul, het Apeldoornsche Bosch, toerisme op de Veluwe in de vorige eeuw, Paleis Het Loo, monumentale kunst en herinneringsbomen. Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de actualiteit, zoals jubilea of boekpresentaties. Per onderwerp geven direct betrokken en/of deskundige sprekers een presentatie.   

In het nieuwsblok krijgt iedereen die dat wil een minuut de tijd om een activiteit bij het publiek onder de aandacht te brengen. Andere vaste onderdelen zijn de muzikale omlijsting door pianist Lex Sonneveld en de gesproken column van directeur-bestuurder Carin Reinders van CODA, waarin zij actuele ontwikkelingen op het gebied van erfgoed belicht. 

Tijdens de inloop en in de pauze is er volop ruimte voor ontmoeting en gesprek. De toegang tot het Historisch Café is gratis.

In 2024 is er een Historisch Café op:

  • Vrijdag 9 februari (i.v.m. de Night Run van de Midwintermarathon op 2 februari is deze editie eenmalig op de tweede vrijdag van de maand)
  • Vrijdag 5 april 
  • Vrijdag 7 juni
  • Vrijdag 6 september
  • Vrijdag 4 oktober | Speciale (en extra lange) editie rondom Maand van de Geschiedenis
  • Vrijdag 1 november

Het programma wordt telkens van tevoren bekend gemaakt via deze website, sociale media en lokale media.