Van Reekum Galerij

Van Reekum Galerij

Van Reekum Galerij

CODA Museum heeft zijn oorsprong in de voormalige Van Reekum Galerij die op 12 maart 1965 onder toeziend oog van burgemeester A.L. des Tombe geopend werd door de 5-jarige Richard van Reekum. Deze tentoonstellingsruimte voor beeldende kunst was ondergebracht in een toen nieuw cultureel centrum aan de Soerenseweg. Hier was niet alleen de Van Reekum Galerij gevestigd maar het centrum bood ook plaats aan schouwburg Orpheus. De oprichting van het centrum was mede te danken aan de Apeldoornse familie Van Reekum. 

De familie Van Reekum was eigenaar van ReMeHa dat zich gespecialiseerd had in de productie van verwarmingsketels en -buizen. In de naoorlogse jaren toen centrale verwarming de standaard werd, nam de productie een vlucht. Begin jaren ‘60 richtte de kunstminnende familie een fonds op waarmee de gemeente Apeldoorn een museum voor beeldende kunst kon bouwen en exploiteren. De Van Reekum Galerij programmeerde vanaf haar opening in 1965 een grote variatie aan tentoonstellingen; van Leerdams glas en Poolse grafiek tot modefotografie en het werk van Apeldoornse kunstenaars. 

 

Het Van Reekum Museum

De gemeente Apeldoorn besloot in 1976 de Van Reekum Galerij naar een hoger plan te tillen. Er werd een jaarlijks aankoopbudget vastgesteld en de nieuwe directeur, Jerven Ober, maakte een begin met het aanleggen van een eigen collectie. Hij ging voortvarend te werk en in 1980 verkreeg de galerij het predicaat ‘museum’. 

De verzameling van het Van Reekum Museum weerspiegelde de eigenzinnigheid en de kennis van directeur Jerven Ober. Naast tekeningen en grafiek kocht hij sieraadkunst en hedendaagse fotografie aan. In diverse tentoonstellingen werden interessante verbanden tussen verschillende deelgebieden in de moderne kunst getoond. Het ‘Van Reekum’ wist met originele tentoonstellingen regelmatig landelijk de aandacht op zich te vestigen. Na Obers vertrek in 1985 werd Frits Bless directeur van het Van Reekum. Niet minder eigenzinnig dan zijn voorganger breidde hij de collectie uit met abstracte en conceptuele kunst en kunst uit de Derde Wereld.

 

Jerven Ober

Jerven Ober (1942-2009) beschouwde het sieraad als onderdeel van de beeldende kunst en bracht ontwerpers en kunstenaars uit verschillende vakgebieden bij elkaar. Het Van Reekum Museum kreeg in 1978 beschikking over een aankoopbudget en vanaf dat moment kon er systematische verzameld worden. Met het aankopen van werk van Françoise van den Bosch, Emmy van Leersum, Gijs Bakker en Marion Herbst werd de basis gelegd voor de huidige sieradencollectie van CODA. CODA ontving in 2021 een schenking uit de particuliere verzameling van Jerven Ober (1942-2009). Deze schenking telt ruim 200 sieraden die een beeld geven van de ontwikkeling van het moderne sieraad en een belangrijk aanvulling zijn op de bestaande collectie sieraden van CODA.

 

Van Reekum Galerij

Van Reekum Galerij

De Van Reekum Galerij in CODA

Rond 2000 werd duidelijk dat de locatie aan de Soerenseweg niet meer voldeed en ook niet langer paste bij de ambities van het museum. Omdat ook het Historisch Museum Apeldoorn en het gemeentearchief vergelijkbare problemen kenden, besloot de gemeente tot nieuwbouw. De twee musea en het archief werden verzelfstandigd en gefuseerd. Tijdens de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen sloot ook de openbare bibliotheek zich aan bij de fusie. 

Om de herinnering aan de geschiedenis van het Van Reekum Museum levend te houden en eer te doen aan de inzet en toewijding van de familie Van Reekum is in CODA een deel van de tentoonstellingsruimte vernoemd naar de familie Van Reekum. In deze ruimte wordt werk uit eigen collectie getoond. Het binnenplein tussen CODA en GIGANT verwijst met het straatnaambord ‘Van Reekumplein’ ook naar de geschiedenis en het fundament van CODA Museum. 

Meer informatie is te vinden op de website van de Van Reekum Stichting.