Van Reekum Galerij

Van Reekum Galerij

Van Reekum Galerij

CODA Museum heeft zijn oorsprong voor een belangrijk deel in de voormalige Van Reekum Galerij, die op 12 maart 1965 onder toeziend oog van burgemeester A.L. des Tombe geopend door de 5-jarige Richard van Reekum. Deze tentoonstellingsruimte voor beeldende kunst was ondergebracht in een nieuw culturele centrum aan de Soerenseweg waar niet alleen de Van Reekum Galerij gevestigd was maar het centrum bood ook plaats aan schouwburg Orpheus. De oprichting van het centrum was mede te danken aan de Apeldoornse familie Van Reekum. 

De familie Van Reekum was eigenaar van ReMeHa dat zich gespecialiseerd had in de productie van verwarmingsketels en -buizen. In de naoorlogse jaren toen centrale verwarming de standaard werd, nam de productie een vlucht. Begin jaren ‘60 richtte de even welgestelde als kunstminnende familie een fonds op waarmee de gemeente Apeldoorn een museum voor beeldende kunst kon bouwen en exploiteren. De Van Reekum Galerij programmeerde vanaf haar opening in 1965 een grote variatie aan tentoonstelling; van Leerdams glas en Poolse grafiek tot modefotografie en het werk van Apeldoornse kunstenaars.

Het Van Reekum Museum

De gemeente Apeldoorn besloot in 1976 de Van Reekum Galerij naar een hoger plan te tillen. Er werd een jaarlijks aankoopbudget vastgesteld en de nieuwe directeur, Jerven Ober, maakte vol geestdrift een begin met het aanleggen van een eigen collectie. Hij ging voortvarend te werk en in 1980 verkreeg de galerij het predicaat ‘museum’.

De verzameling van het Van Reekum Museum weerspiegelde de eigenzinnigheid en kennis van directeur Jerven Ober. Naast tekeningen en grafiek kocht hij sieraadkunst en hedendaagse fotografie aan. In diverse tentoonstellingen werden interessante verbanden tussen verschillende deelgebieden in de moderne kunst getoond. Het ‘Van Reekum’ wist met originele tentoonstellingen regelmatig  landelijk de aandacht op zich te vestigen. Na Obers vertrek in 1985 werd Frits Bless directeur van het Van Reekum. Niet minder eigenzinnig dan zijn voorganger breidde hij de collectie uit met abstracte en conceptuele kunst en kunst uit de Derde Wereld.

Van Reekum Galerij

Van Reekum Galerij

De Van Reekum Galerij in CODA

Rond het jaar 2000 werd duidelijk dat de locatie aan de Soerenseweg niet meer voldeed en ook niet langer paste bij de ambities. Omdat ook het Historisch Museum Apeldoorn en het gemeentearchief vergelijkbare problemen kenden, besloot de gemeente tot nieuwbouw. De twee musea en het archief werden verzelfstandigd en gefuseerd. Tijdens de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen sloot ook de openbare bibliotheek zich aan bij de fusie.

Om de herinnering aan de geschiedenis van het Van Reekum Museum levend te houden en eer te bewijzen aan de familie is in CODA een deel van de tentoonstellingsruimte vernoemd naar de familie Van Reekum. In deze ruimte wordt werk uit eigen collectie getoond. Het binnenplein tussen CODA en Gigant wijst met het straatnaambord ‘Van Reekumplein’ ook naar de geschiedenis en het fundament van CODA Museum.

Meer informatie is te vinden op de website van de Van Reekum Stichting.