Alle archieven van Apeldoorn

Alle archieven van Apeldoorn

Van administratie tot persoonlijk archief

CODA Archief bewaart archieven in de breedste zin van het woord. Zo hebben we de administratie van de gemeente Apeldoorn vanaf 1458 en meer dan 380 archieven van bedrijven, verenigingen, kerkgenootschappen en families uit Apeldoorn en omgeving.

En aansluitend op de collecties van CODA Museum beheren we de archieven de Stichting Papiergeschiedenis Nederland en de vormgevingsarchieven van Nicolaas Thuys, Chris Steenbergen en Onno Boekhoudt.

Wat wilt u weten?

Mag ik alle archieven bekijken?

arrow-large Created with Sketch.

Sommige archieven hebben een beperking op de openbaarheid. Wilt u die bekijken dan moet u een verklaring invullen en inleveren bij de gemeentearchivaris.
Stuur uw verzoek met uw ondertekende verklaring naar archief@apeldoorn.nl of naar:

Gemeentearchivaris Apeldoorn
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

Wat vind ik in het bevolkingsregister?

arrow-large Created with Sketch.

CODA Archief heeft veel genealogische bronnen in het CODA Kenniscentrum op microfiche en in het online bevolkingsregister. Komt uw familie uit Apeldoorn? Of hebben ze er in het verleden gewoond? Dan vindt u dat ongetwijfeld terug in de archieven. Het bevolkingsregister loopt van 1829 tot 1939 en is te doorzoeken op achternaam, voornaam en geboorteplaats. Doorzoek het bevolkingsregister

Recent is een deel van de scans uit van het Apeldoorns Bevolkingsregister offline gezet omdat deze registerpagina’s specifieke persoonsgegevens bevatten die niet zonder expliciete toestemming van de betreffende, mogelijk nog levende, personen openbaar gemaakt mogen worden. Hoewel deze scans de afgelopen jaren wel online te zien geweest zijn, volgt CODA de wettelijke richtlijnen en zijn de scans in dat kader offline geplaatst. Als gemeentelijk archief moeten en willen we die wetgeving naleven hoezeer wij de resultaten daarvan ook betreuren. De afscherming betreft alleen de scans. U kunt in ons archiefzoeksysteem wel nog steeds uitvinden óf er van een bepaalde persoon gegevens in het Apeldoorns bevolkingsregister aanwezig zijn.

Waar vind ik kranten en raadsnotulen?

arrow-large Created with Sketch.

CODA Archief biedt verschillende publicaties en documenten aan die waardevol kunnen zijn bij historisch onderzoek. Doorzoek raadsnotulen van de gemeente Apeldoorn of bekijk Apeldoornse kranten van 1844 tot 1950.

Hebben jullie ook sieraadarchieven?

arrow-large Created with Sketch.

Jazeker. CODA is het kenniscentrum van het sieraad. Daarom beheren we ook de archieven van Chris Steenbergen, Nicolaas Thuys en Onno Boekhoudt. Die laatste met financiële ondersteuning van de Mondriaan Stichting.

Wat is het archief van Agathe Wegerif-Gravenstein?

arrow-large Created with Sketch.

CODA beheert honderden brieven die Agathe Wegerif-Gravestein schreef aan haar dochter Aagje Wegerif in de jaren 1918-1944 en het plakboek dat ze samenstelde van recensies van haar tentoonstellingen in Europa. Haar kleindochter, Aag Kramer, heeft het archief in 2013 aan ons overgedragen.

Ik zoek informatie over de papiergeschiedenis.

arrow-large Created with Sketch.

We beheren sinds 1989 het archief van de Stichting Papiergeschiedenis Nederland, over de geschiedenis van de papierfabricage. Wat daar in zit? Een bibliotheek, 19.000 watermerken, 15.000 foto's, 7.000 technische tekeningen en een woordenboek van papiertermen in acht talen. Daar horen ook de archieven van zeven Nederlandse papierfabrieken bij, uit de periode 1770-1950.

Het archief geeft een goed beeld van de overgang van ambachtelijke papiernijverheid naar fabrieksmatige productie in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Een waardevolle bron voor historisch onderzoek over een zeer belangrijke bedrijfstak in Nederland.