Bestuur en toezicht

Het bestuur en toezicht zijn bij CODA ingericht volgens de richtlijnen van de Code Cultural Governance. Dit bevordert goed bestuur en staat garant voor een transparante verantwoording.

Ons bestuur

Mevrouw drs. Carin E.M. Reinders is directeur-bestuurder van CODA. In de statuten en het directiereglement zijn haar taken en bevoegdheden omschreven, net als de wijze van verantwoorden.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kijkt mee met het functioneren van CODA. Hoe werken we, wat is het beleid en wat zijn de doelstellingen van de organisatie? De taken en bevoegdheden van de raad liggen vast in de statuten en het reglement. De Raad van Toezicht stelt de directeur-bestuurder en de accountant aan. Ook ondersteunt zij de bestuurder met raad en advies en fungeert zij als klankbord. Het toezicht richt zich op de maatschappelijk prestaties van CODA en de bedrijfsmatige, organisatorische en financiële continuïteit van de organisatie. De leden van de Raad van Toezicht keuren vervolgens de jaarstukken, het jaarplan en het beleidsplan. CODA werft de leden van de Raad van Toezicht openbaar, op basis van een profielschets. Een lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Dit kan eenmalig verlengd worden.

Onze raad van toezicht

Correspondentie voor de leden van de Raad van Toezicht richt u aan CODA directeur Carin Reinders.