Het CODA DNA

Het CODA DNA

Een leven lang leren

Bij CODA staat een leven lang leren centraal. Voor klanten, bezoekers en onze medewerkers. Dat doen we door elkaar te stimuleren en te prikkelen. Met kennis, informatie en documentatie op het gebied van beeldende kunst, erfgoed en archieven. Maar ook met literatuur, poëzie, muziek en film.

Initiatieven als de bibliotheek op school, CODA Junior, CODA ExperienceLab, CODA TaalDigihuis en Onvergetelijk CODA zijn daar goede voorbeelden van. Het is ons DNA; onze manier van denken én doen.

Onze kernwaarden

Dat CODA DNA zit in ons allemaal. Het maakt ons uniek en trots. We hebben het gevat in drie belangrijke kernwaarden:

 1. Verrijken: met verschillende collecties – literatuur, poëzie, erfgoed, beeldende kunst – is CODA een bron van schoonheid en inspiratie. Wij dagen mensen uit het avontuur aan te gaan, te experimenteren en in beweging te komen. Wij willen mensen raken, verrijken en hun identiteit en kracht laten ontdekken.

 2. Verbinden: CODA verbindt burgers, organisaties, kennis en specialismen. In samenwerking met partners en organisaties voegen we waarde toe aan producten, diensten en activiteiten. Zo ontstaat synergie op verwacht én onverwacht terrein.

 3. Verrassen: CODA wil voor Apeldoorn een belangrijke plek zijn waar talenten groeien en bloeien. Een vertrouwde omgeving waar je vindt wat je zoekt, maar ook verrast wordt door wat je niet zocht. Een huis waar inspiratie, creativiteit en gedrevenheid voor jong en oud centraal staat.

De kernwaarden van CODA zijn verbonden aan deze kerncompetenties:

 1. Verrijken:
  Omgevingsbewustzijn: Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen en weet deze kennis effectief te benutten binnen je functie.
  Klantgericht: Je onderzoekt de wensen en behoeften van de klant en handelt ernaar. Je anticipeert ook op die behoefte en geeft hoge prioriteit aan service en klanttevredenheid.
  Creativiteit: Je komt met oorspronkelijke oplossingen voor problemen die met je functie verband houden en je bedenkt nieuwe werkwijzen ter vervanging van bestaande.
  Kwaliteitsgericht: Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van producten en diensten en weet daar ook naar te handelen.

 2. Verbinden:
  Initiatief: Je signaleert kansen en handelt daar naar. Je bent proactief en wacht niet af.
  Sociabiliteit: Je begeeft je zonder moeite onder de mensen en mengt je eenvoudig in gezelschap. Mensen weten jou ook makkelijk te vinden.
  Netwerken: Je bouwt relaties en netwerken op die van pas komen of nodig zijn voor het realiseren van je doelstellingen. Je weet je informele netwerken effectief aan te wenden om zaken voor elkaar te krijgen.
  Luisteren: Je pikt belangrijke informatie snel op uit mondelinge mededelingen. Je vraagt door en gaat in op de reacties.

 3. Verrassen:
  Creativiteit: Je komt met oorspronkelijke oplossingen voor problemen die met je functie verband houden en je bedenkt nieuwe werkwijzen ter vervanging van bestaande.

CODA is voortdurend in beweging en ontwikkeling. We willen graag dat alle CODA medewerkers daaraan bijdragen. Daarom definiëren we zogenaamde transitiecompetenties. Die gaan over eigenaarschap, veerkracht en wendbaarheid en het helpen realiseren van vernieuwing. We specificeren ze als volgt:

 1. Eigenaarschap
  Initiatief: Je signaleert kansen en handelt ernaar. Je bent proactief en wacht niet af.
  Zelfontwikkeling: Je hebt inzicht in je eigen sterktes en zwaktes. Op basis hiervan onderneem je actie om je kennis en vaardigen te vergroten of te verbeteren, zodat je beter presteert.
  Vasthoudend: Je blijft bij een specifiek actieplan of opvatting totdat het beoogde doel bereikt is of redelijkerwijs niet meer haalbaar is.

 2. Veerkracht/wendbaarheid
  Interpretatie: Je denkt in oplossingen en mogelijkheden in plaats van problemen.
  Aanpassingsvermogen: Je handelt doelmatig door je aan te passen aan veranderende omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en mensen.
  Leervermogen: Je neemt nieuwe informatie en ideeën in je op en past ze effectief toe.

 3. Vernieuwing helpen realiseren
  Vernieuwend: Je streeft naar vernieuwing en helpt om dit te realiseren. Je kunt goed tegen verandering.
  Initiatief: Je ziet kansen en handelt op basis daarvan. Je bent liever proactief dan afwachtend.
  Vasthoudend: Je blijft bij een specifiek actieplan of opvatting totdat het beoogde doel bereikt is of niet meer redelijkerwijs haalbaar is.