Privacy en Cookies

Voor Stichting CODA is de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Stichting CODA respecteert uw privacy en draagt zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (in CODA, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Stichting CODA, gevestigd aan Vosselmanstraat 299 7311 CL Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bij vragen over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Stichting CODA
Vosselmanstraat 299
7311 CL Apeldoorn
(055) 526 84 00
privacy@coda-apeldoorn.nl

Stichting CODA gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze opgeeft. Uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u een aanschafsuggestie doet of lid wordt van CODA. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens via een app
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting CODA verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@coda-apeldoorn.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom vragen we u uw persoonlijke gegevens te delen?

Stichting CODA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor het uitvoeren van het door u afgesloten bibliotheekabonnement, waaronder begrepen de registratie van de door u geleende en geretourneerde werken uit onze collectie en het incasseren van de abonnementsgelden;
 • om aanvullende diensten aan te kunnen bieden, zoals de diensten via www.bibliotheek.nl en het interbibliothecair leenverkeer;
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • om te reageren op aanschafsuggesties die u inzendt;
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van CODA;
 • voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden (voor zover u zich hiervoor heeft aangemeld);
 • om uw MuseumVrienden lidmaatschap uit te voeren, uw lidmaatschap voor CODA MuseumVrienden te incasseren en uitnodigingen voor evenementen te versturen;
 • om e-tickets voor CODA Museum naar uw mailadres te versturen wanneer u deze online bestelt;
 • om met u in contact te treden over uw educatiebezoek wanneer u een educatiebezoek aanvraagt op onze website;
 • om met u in contact te treden wanneer u zich aanmeldt voor workshops, evenementen en openingen. U wordt uitsluitend benaderd over de activiteiten waar u zich voor opgeeft;
 • Als u een account aanmaakt bij CODA Archief. Wij gebruiken uw gegevens om foto’s die u bestelt toe te sturen en om een wachtwoord vergeten link te kunnen sturen;
 • voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening;
 • voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting CODA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting CODA verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting CODA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die wij gebruiken

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die uw internetbrowser op uw harde schijf plaatst. Deze bestanden verzamelen informatie over bezoek aan websites. De in de cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer worden teruggestuurd zodat u bijvoorbeeld uw wachtwoord niet nogmaals hoeft in te toetsen.

Cookies blokkeren of verwijderen

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst of wilt u cookies verwijderen? Dit kunt u eenvoudig instellen in uw browser. Hoe u dit doet leest u op de website van de Consumentenbond.

Cookies voor analyse

Om het gebruik van onze website te meten gebruiken wij Google Analytics. Daarmee worden geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag verzameld. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze website verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken worden opgesteld. Wij hebben er voor gezorgd dat de laatste cijfers van uw IP-adres worden gemaskeerd, zodat gegevens niet tot u te herleiden zijn en we hebben delen met Google uitgeschakeld.

Functionele cookies

CODA gebruikt functionele cookies onder andere om ervoor te zorgen dat u de cookiebar niet meer te zien krijgt wanneer u deze wegklikt. We gebruiken ook een functionele cookie om ervoor te zorgen dat u niet opnieuw hoeft in te loggen bij de bibliotheekcatalogus.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting CODA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@coda-apeldoorn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten

Stichting CODA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website en in onze vestigingen.

Stichting CODA kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.