Erfgoedinformatie gemeente Apeldoorn

Op deze pagina’s vindt u digitale informatie over Erfgoed in de gemeente Apeldoorn. Het gaat in hoofdzaak om stukken die door de vakgroep Erfgoed van de gemeente zelf of in opdracht van de gemeente Apeldoorn gemaakt zijn. De publicaties zijn zo beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in cultuurhistorie, geschiedenis en archeologie van de gemeente, bijvoorbeeld voor het doen van onderzoek.

Ook op de website van de gemeente Apeldoorn vindt u informatie van de vakgroep Erfgoed. Veel kaarten en erfgoedgegevens zijn te vinden in de Ruimtelijke-Informatieviewer van de gemeente.

Historische en andere kaarten

Hieronder vindt u enkele historische kaarten van (delen van) de gemeente Apeldoorn.