Huisregels & voorwaarden van CODA

Algemeen

arrow-large Created with Sketch.
 1. In CODA gelden huisregels die in acht dienen te worden genomen. Daarnaast bestaan er voor het gebruik van specifieke ruimtes en apparatuur aanvullende regels. Deze zijn, naast in dit document te vinden op de website van CODA. 
 2. Aanwijzingen van het personeel of een daartoe aangewezen persoon dienen altijd te worden opgevolgd.
 3. Het personeel of een daartoe aangewezen andere persoon, is bevoegd bezoekers aan te spreken op ongewenst gedrag en te beoordelen of er sprake is van overlast. Deze functionaris kan ordeverstoorders sommeren CODA te verlaten.
 4. Ouders, verzorgers en begeleiders zijn verantwoordelijk voor het (leen)gedrag van hun minderjarige kinderen.
 5. Het is niét mogelijk om met contant geld te betalen binnen CODA en alle vestigingen.
 6. Het is bezoekers niet toegestaan om in de vestigingen, zonder toestemming van de directie van CODA, foto’s en/of filmopnames te maken.
 7. Dieren zijn niet toegestaan binnen CODA, met uitzondering van hulp- en blindengeleidehonden.
 8. Roken en het gebruik van een e-sigaret is verboden in CODA.
 9. Abonnementsprijzen voor CODA Bibliotheek kunnen door CODA tussentijds gewijzigd worden. Dit betreft de inhoud van de abonnementen en de daartoe behorende prijzen en wijze van facturering. Tariefwijzigingen worden online gecommuniceerd en in CODA Bibliotheek De Maten en CODA dok Zuid zullen daarnaast ook flyers informeren over wijzigingen.

   

Schade, diefstal en verlies

arrow-large Created with Sketch.
 1. CODA draagt geen verantwoordelijkheid voor het zoekraken of beschadigd raken van eigendommen van bezoekers.
 2. Bij het verlaten van het pand wordt (elektronisch) gecontroleerd of het door de bezoeker meegenomen materiaal op de juiste wijze is geregistreerd.
 3. Geconstateerde (poging tot) diefstal, verduistering, oplichting of vernieling wordt altijd aan de politie gemeld.
 4. Indien een bezoeker weigert medewerking te verlenen aan een controle op technische of procedurefouten, dan wel het onrechtmatig in bezit hebben van eigendommen van CODA, wordt altijd de politie ingeschakeld.

Aanvullende regels voor CODA Museum

arrow-large Created with Sketch.
 1. De kunstvoorwerpen mogen niet worden aangeraakt, tenzij expliciet staat vermeld dat het wel mag.
 2. Voor een bezoek aan de museumzalen dienen rugzakken, jassen, en tassen groter dan A4-formaat in de kluisjes van de garderobe te worden gelegd.
 3. Fotograferen van objecten is toegestaan, tenzij expliciet staat aangegeven dat het niet mag. Fotograferen voor commerciële doeleinden en met statief is niet toegestaan.
 4. Let op: in CODA Museum hangen op verschillende plekken beveiligingscamera's. Deze beelden worden bekeken en gebruikt indien er sprake is van vandalisme/beschadiging van kunstwerken/-objecten.

Aanvullende regels voor CODA Archief en Kenniscentrum

arrow-large Created with Sketch.

Het Kenniscentrum is de informatiebalie voor Archief, Bibliotheek en Museum. Het is het deel waar originelen geraadpleegd kunnen worden. Dat betekent dat u zich dient te houden aan de volgende regels. U dient de materialen met respect te behandelen, aanwijzingen worden zo nodig gegeven door de medewerkers van CODA.  Van de archiefstukken kunnen eventueel reproducties worden gemaakt. Dit wordt gedaan en eventueel bepaald in overleg met de CODA medewerker.

In principe kunt u alle archiefstukken in origineel raadplegen, tenzij:

 • de stukken niet openbaar zijn
 • de stukken in slechte staat verkeren
 • de stukken waarvan een duplicaat (microfiche of microfilm) aanwezig is.

De Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995 zijn van toepassing.