Bouwvergunningen en omgevingsvergunningen bouwen bij CODA Archief

Bouwvergunningen en omgevingsvergunningen bouwen bij CODA Archief

Hoe bouwde Apeldoorn?

CODA Archief beheert de bouwvergunningen van Apeldoorn. Bouwvergunningen - bouwtekeningen, technische tekeningen en plattegronden -  zijn interessant voor bouwhistorisch onderzoek en voor kennis over de achtergrond van een bepaald pand.

In 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd. Bij vergunningen uit 2010 of later wordt er niet meer gesproken over bouwvergunningen, maar over ‘omgevingsvergunningen bouwen’. Bij CODA Archief kunt u de bouwvergunningen / omgevingsvergunningen bouwen opvragen vanaf het jaar 1906.

De bouwvergunningen zijn gedigitaliseerd maar nog niet online beschikbaar in verband met privacy en auteursrechten. Ze zijn wel digitaal te raadplegen in de studiezaal van CODA Archief. 

Ook online proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor het digitaal verkrijgen van bouwvergunningen / omgevingsvergunningen bouwen kunt u mailen naar archief@coda-apeldoorn.nl.

Bezoekersregistratie / AVG

Wij vragen bezoekers die fysieke of digitale archiefstukken willen inzien om hun naam en contactgegevens. Dit omdat de archiefstukken uniek zijn en CODA Archief hier zorgvuldig mee omgaat. Daarnaast kunnen wij op deze manier de aanvraag van een archiefstuk aan de juiste bezoeker koppelen.

In de archieven die bij CODA Archief zijn in te zien, komen soms persoonsgegevens van nog levende personen voor. In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt CODA Archief u daarom om, naast het invullen van uw naam en contactgegevens, akkoord te gaan met de tekst met betrekking tot het inzien van archieven in relatie tot de AVG.

Online registreren kan hier.

Beschikbaarheid bouwvergunningen

PeriodeBeschikbaarheid
1906-1972Digitaal beschikbaar in CODA Archief & Kenniscentrum
1973-2000Beschikbaar op microfiches in CODA Archief & Kenniscentrum
2000-2016Digitaal beschikbaar in CODA Archief & Kenniscentrum
2016 en recenterVoor deze periode vraagt CODA Archief op uw verzoek de omgevingsvergunningen bouwen op bij de gemeente Apeldoorn

Wilt u het Kenniscentrum bezoeken bekijk dan onze openingstijden.

Het bekijken van de bouwvergunningen kost niets. De prijs voor scans en kopieën vindt u in het tarievenoverzicht