De Progress Pride flag bij CODA

De Progress Pride flag bij CODA

De Progress Pride flag is het symbool voor de LHBTQIA+ gemeenschap. Deze letters vormen de verzamelnaam voor al die gevoelens, lichamelijke vormen en/of uitingen die we aan kunnen duiden als lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer en aseksueel.

 

De eerste (regenboog)vlag werd in 1978 door de Amerikaanse homorechtenactivist Gilbert Baker ontworpen als symbool voor de Gay Pride Parade van dat jaar. Vanwege voortschrijdend inzicht en telkens nieuwe overwegingen heeft de vlag meerdere ontwerpen gehad. Op aangeven van de Britse organisatie die opkomt voor de rechten van personen met een intersekse ervaring, werd in juni 2021 de meest recente versie van de regenboogvlag onthuld waarin een deel van de interseksevlag is opgenomen. De in die vlag gebruikte kleuren paars en goudgeel symboliseren niets dat met gender te maken heeft, maar met het recht om te zijn wie en hoe je wilt zijn.

Van dok Zuid en De Maten tot het centrum van de stad: CODA is voor veel mensen in Apeldoorn een herkenbare plek. Een plek waar iedereen welkom is, ongeacht wie je bent of wat je achtergrond ook is. CODA is er nadrukkelijk voor iedereen  - zonder uitzondering op geslacht, geaardheid, religie, afkomst, welstandsniveau of het hebben van een beperking. Bij CODA vind je doorlopend een inclusieprogramma dat niet alleen programmering in CODA Museum omvat, maar ook in CODA Archief en CODA Taalhuis. Denk bijvoorbeeld aan onze prikkelarme openstelling in CODA Museum, Welkom in CODA, Onvergetelijk CODA en uiteenlopende taal- en digicursussen in CODA Taalhuis. Ook eerdere tentoonstellingen zoals DRAG en online aandacht voor de Queer Geschiedenismaand zijn goede voorbeelden (https://www.youtube.com/watch?v=qx3FEgX7XzQ).

 

CODA heeft zich in 2022 aangesloten bij het landelijke initiatief Musea Bekennen Kleur, het eerste platform waar musea met elkaar in gesprek gaan over de vraag hoe we diversiteit en inclusie gezamenlijk waarmaken, vertalen en tonen. De bestaande programmering wordt op basis van bijvoorbeeld de ervaring van deelnemers geëvalueerd en daarnaast ontwikkelt CODA nieuw programma op basis van vragen en behoeften. De regenboogvlaggen die bij de CODA vestigingen hangen, passen bij dit beleid en bij onze doelen aangaande diversiteit en inclusie.