Gelderland Geletterd

Gelderland Geletterd

Gelderland Geletterd

Op vrijdag 8 februari is de campagne 'Gelderland Geletterd' van start gegaan. Een campagne met het motto Beter lezen en schrijven? Daar heb je recht op. Gedeputeerde Josan Meijers en wethouder Simon Buwalda van gemeente Culemborg gaven het startsein op het Chopinplein in Culemborg. 

Doel van de campagne

Een op de tien inwoners van Gelderland heeft moeite met lezen en/of schrijven. Voor volwassenen met Nederlands als moedertaal zijn er veel cursussen, lessen, taalgroepjes en spreekuren om hen verder te helpen met lezen, schrijven, rekenen. Toch vallen de aanmeldingen tegen. 'Gelderland Geletterd' is een regionale campagne om laaggeletterden te bereiken en te motiveren om gebruik te maken van het regionale taalaanbod.

Samen sterker

Rijnbrink, de Samenwerkende Gelderse Bibliotheken, Stichting Lezen & Schrijven, ROC's, Gelderse gemeenten en provincie Gelderland werken in de campagne samen. Op verschillende manieren en via verschillende kanalen wordt aandacht aan het onderwerp besteed.

Meer weten?

Meer weten over de campagne? Of aanmelden voor een van de taalcursussen in je buurt? Ga dan naar www.daarhebjerechtop.nl.