Dare to Wear

van
15.09.2013
t/m
26.01.2014

Dare to Wear

Dare to Wear

Deze bijzondere sieraadcollectie is illustratief voor bijna een halve eeuw sieraadontwikkeling. Experiment en innovatie vormen de rode draad in hun verzameling. Het talent van een verzamelaar ligt in het vroegtijdig zien van betekenis en kwaliteit. Dat Derrez en Hoogstede dat talent bezitten blijkt uit de vele iconische stukken in hun collectie.

Begin en groei van de collectie

Toen Paul Derrez als stagiair in het atelier van Hans Appenzeller en Lous Martin aan de slag ging, liet hij zich uitbetalen in sieraden. Deze stukken vormen het begin van de inmiddels omvangrijke collectie. Toen Derrez in 1976 Galerie Ra begon, enthousiast ondersteund door zijn partner Willem Hoogstede, werd het traditie om steeds een sieraad uit de lopende expositie bij Ra aan te schaffen. Ofschoon veel werk in de collectie afkomstig is uit Galerie Ra, is het spectrum breder: Er zijn en worden nog altijd sieraden gekocht van voor die tijd, in andere galeries en van andere kunstenaars. Ook bezoeken aan eindexamententoonstellingen brengen nieuwe namen in.

Paul Derrez met collier van Katja Prins

Willem Hoogstede met broche van Lisa Walker

Willem Hoogstede met ring van Ted Noten

Elk sieraad zijn verhaal

Aan elk sieraad zitten verhalen vast: het verhaal van de maker: zijn interesse, inspiratie, onderzoek en zijn keuzes. Het verhaal van het object zelf: vorm, materiaal, hoe het is gemaakt en hoe het functioneert als visueel, tactiel en draagbaar voorwerp. Gevolgd door het verhaal van de koper en de gebruiker, niet noodzakelijkerwijs dezelfde persoon maar meestal wel in relatie tot elkaar. 

Het is een verhaal dat verandert in de loop der tijd. Innovaties raken gedateerd, ze worden klassiek of ze blijven actueel. Verwachtingen over gebruik en bruikbaarheid worden wel of niet waargemaakt, of sluiten niet meer aan op veranderde omstandigheden en behoeften. En dan is er ook nog de reactie van de toeschouwer. Deze kan –ook in de tijd- variëren van sympathiek tot geïrriteerd. 

Dare to Wear gaat om het werk en het dragen ervan. In de presentatie is gekozen voor groepering op de plek van het sieraad op het lichaam zoals hand, pols, borst en hals. De selectie laat de drang zien tot heroriëntatie en vernieuwing. De enorme energie, productie en diversiteit. Het doorbreken van stereotypen en grenzen. Het creëren en opzoeken van vrijheid. Dare to Wear!