Big Bold & Beautiful

van
08.10.2017
t/m
10.12.2017

Big Bold & Beautiful

English

arrow-large Created with Sketch.

Bold, firm, substantial, vibrant, robust, sturdy, brave and daring. From 8 October to 10 December 2017 inclusive, Big, Bold & Beautiful, selected from the CODA collection, shows a number of gutsy eye catchers. The selected artworks are striking because of their size, subject, the material or techniques used, or the statement they make. From the wall, the display case or the body, they become the topic of conversation.

Although CODA sees all jewellery – big or small – as miniature sculptures that carry their own intrinsic value, the pieces in Big, Bold & Beautiful stand out because of their unusual size, theme or technique. Black Eel by visual artist and metal forger Mallory Weston measures 62 inches and is accompanied by Dovan Dinie Besems’ 3-metre long necklace Vergeef ze, ze weten niet wat ze doen (Forgive them, they know not what they do). While Besems looks for a conceptual approach to jewellery and is not primarily concerned with whether her jewellery is wearable, Mallory uses traditional jewellery and textile techniques, making the Black Eel naturally flexible and comfortable to wear despite its size.

Another remarkable piece of jewellery is Nina Sajet’s Kolencollier (Coal Necklace). Like Alice in Wonderland, Sajet looks at reality and then translates it into her work in a poetical way. Sajet: “Like in fairy tales or dreams, the objects around me shrink to a very small size or, conversely, grow very large, which changes context and meaning. In my work, cages turn into rings, birds become tubes, and lumps of coal transform into shiny pearls.”

The Veluwe

The animal life of the Veluwe is an area of interest within CODA’s collection. Think of deer, wild boar, and smaller animals like snakes, hedgehogs and beetles. The exhibition includes a small menagerie made by David Bielander, Felieke van der Leest and Alexander Blank. The jewellery of the Swiss visual artist David Bielander mostly represents natural elements, animals and plants. His necklace Python, measuring 2.5 metres, is made of anodised titanium. It is draped around the neck without cord, chain or pin. Large as it may be, the titanium and finely-linked scales make Python flexible and light to wear. Nature can also inspire artists in a very different way, as can be seen in the work of David Mandel. Known for its exuberant style, Mandel’s work is at the boundary between fashion jewellery and author’s jewellery. With glitter and sparkle, he ensures that one can light-heartedly wear a lobster or lizard on one’s shoulder.

CODA Collection

CODA Museum owns a collection of modern art that also comprises a large jewellery collection of some 9000 objects. The origins of this collection lie in the 1960s. The collection grew steadily through active collecting, acquiring, loans, donations and legacies, and is now the largest museological collection of jewellery in the Netherlands. During Museumcongres 2015, CODA was presented the State Jewellery Collection by Minister Jet Bussemaker. This collection consists of over 400 objects and was given on long-term loan to CODA Museum with the intention of turning the loan into a donation in the future. In the same year, Redefining Jewellery, a book about CODA Museum’s jewellery collection, was published. In 2016, a new exhibition space for CODA’s own collection was realised. CODA Museum presents its jewellery collection and the State’s donation in varying combinations through anthologies and thematic and monographic presentations. 

Artists in the exhibition

Artists whose works can be seen in the exhibition include Dinie Besems, David Bielander, Alexander Blank, Onno Boekhoudt, Iris Bodemer, Paul Derrez, Beate Eismann, Jantje Fleischhut, Sophie Hanagarth, Maria Hees, Herman Hermsen, Marion Herbst, David Mandel, Felieke van der Leest, Sari Liimatta, Nel Linssen, Ruudt Peters, Dorothea Prühl, Philip Sajet, Nina Sajet, Chris Steenbergen, Studio Job, Mallory Weston and LAM de Wolf. Big, Bold & Beautiful also features visual work by Leon Adriaans, A.R. Penck and Carel Visser.

 

Bloemlezing CODA Collectie

Stout, stevig, lijvig, kleurrijk, ferm, kloek, dapper en gedurfd. De bloemlezing uit CODA Collectie Big, Bold & Beautiful toont van 8 oktober tot en met 10 december 2017 een aantal eyecatchers met lef. De geselecteerde kunstwerken springen in het oog vanwege formaat, techniek, materiaal, onderwerp of het statement dat ze maken. Vanaf de wand, vanuit de vitrine of vanaf het lichaam zijn ze onderwerp van gesprek.

Eyecatchers met lef

Hoewel CODA het sieraad – groot en klein – zonder uitzondering beschouwt als miniatuursculptuur met een eigen, intrinsieke waarde, vallen de sieraden in Big, Bold & Beautiful op door het uitzonderlijke formaat, thematiek of techniek. De Black Eel van beeldend kunstenaar en smid Mallory Weston telt 160 centimeter en weet zich vergezeld van het drie meter lange collier Vergeef ze, ze weten niet wat ze doen van Dinie Besems. Terwijl Besems zoekt naar een conceptuele benadering van het sieraad en draagbaarheid niet haar prioriteit heeft, gebruikt Mallory traditionele sieraad- en textiele technieken waardoor de Black Eel ondanks zijn grootte zijn natuurlijke soepelheid krijgt en prettig draagt.

Het Kolencollier van Nina Sajet springt eveneens in het oog. Als Alice in Wonderland bekijkt Sajet de werkelijkheid die zij vervolgend op poëtische wijze vertaalt in haar werk. Sajet: “Zoals in sprookjes of droom, worden de objecten om me heen heel klein of juist heel groot waardoor context en betekenis veranderen. In mijn werk veranderen kooien in ringen, vogels in buisjes en kolen in glanzende parels.”

De Veluwe

In de collectie van CODA is de fauna van de Veluwe een aandachtsgebied. Denk aan het hert, het wild zwijn en kleinere dieren zoals slangen, egels en kevers. Van David Bielander, Felieke van der Leest en Alexander Blank is een kleine menagerie opgenomen in de tentoonstelling. De sieraden van de Zwitserse beeldend kunstenaar David Bielander vertegenwoordigen veelal natuurlijke elementen, dieren en planten. Zijn collier Python met een lengte van tweeënhalve meter is gemaakt van geanodiseerd titanium. Het wordt zonder koord, ketting of pin om de hals gedrapeerd. Fors van formaat draagt Python door het gebruikte titanium en de fijne schakeling van de schubben licht en soepel. Dat de natuur ook op een heel andere wijze kan inspireren is terug te zien in het werk van David Mandel. Bekend om zijn theatrale werk begeeft Mandel zich op de grens tussen het mode- en auteurssieraad. Door middel van glitter en glans zorgt hij ervoor dat men zonder zorgen een kreeft of hagedis op de schouder draagt.

Impressie

-

-

-

Deelnemend kunstenaars

In de tentoonstelling is werk te zien van onder andere Dinie Besems, David Bielander, Alexander Blank, Onno Boekhoudt, Iris Bodemer, Paul Derrez, Beate Eismann, Jantje Fleischhut, Sophie Hanagarth, Maria Hees, Herman Hermsen, Marion Herbst, David Mandel, Felieke van der Leest, Sari Liimatta, Nel Linssen, Ruudt Peters, Dorothea Prühl, Philip Sajet, Nina Sajet, Chris Steenbergen, Studio Job, Mallory Weston en LAM de Wolf. Er is beeldend werk opgenomen in Big, Bold & Beautiful van Leon Adriaans, A.R. Penck en Carel Visser.