Zoro Feigl

Zoro Feigl

 

NL - De kinetische installaties van Zoro Feigl (1983, NL) lijken te leven. Zijn materialen bewegen, dansen en draaien. In een lege ruimte worden zijn werken vaak groot en zwaar of juist nerveus of gracieus. De vormen van zijn werk veranderen voortdurend. Zonder begin of einde lijken de bewegende objecten in zichzelf opgesloten. Als kijker raak je verstrikt in hun bewegingen: ze omhelzen en verbazen en zetten je soms op het verkeerde been. Waar kijk ik naar en hoe komt de beweging tot stand? In Paper Art wordt zijn serie Notes on movement getoond waarin een papieren prop heel onnatuurlijk lijkt te bewegen in de lucht. Door de trilling van een lamp (een stroboscoop) is het alsof het papieren object ademt en een eigen leven leidt. Een stroboscoop is een optisch instrument waarmee de beweging van een object schijnbaar kan worden stilgezet. Het effect ontstaat door de waarneming van het object slechts kortstondig toe te staan, steeds als het object zich in dezelfde positie bevindt. Vergelijk het met de rijdende wielen van een auto die op film vaak de andere kant op lijken te gaan.

 

 

ENG - The kinetic installations of Zoro Feigl (b. Netherlands, 1993) seem to be alive. His materials move, dance and turn in empty spaces, sometimes large and heavy, sometimes small and timid. Their forms constantly change, with no beginning or end, and they seem wrapped up in themselves. We become involved in their movements as they embrace, surprise, and sometimes catch us on the wrong foot, so that we wonder what we are looking at and where the movement comes from. Paper Art features Feigl’s series Notes on movement, in which a crumpled piece of paper seems to move unnaturally in the air. A flashing stroboscopic lamp makes it seem to breathe and have a life of its own, bringing its motion to a standstill because we see it only briefly, and always in the same position. This is like the wheels of a car in a film, which often appear to be rotating backwards.

 

www.zorofeigl.nl