Susanna Inglada

Susanna Inglada

 

NL - Susanna Inglada (1983, ES) maakt tekeningen en ruimtelijke collages. Door haar opvoeding en achtergrond is ze geïnteresseerd in de Spaanse cultuur en geschiedenis. Haar werk gaat vaak over machtsverhoudingen waarbij de Spaanse burgeroorlog een belangrijke factor is. Van haar grootmoeder hoorde ze verhalen uit eerste hand over die tijd. Ook is Inglada's theaterachtergrond duidelijk voelbaar in haar werk. In haar installaties zet ze figuren in de ruimte; als acteurs op een bühne waar bezoekers omheen kunnen lopen. Het collagewerk in Paper Art, My Sabines, toont een wirwar van menselijke lichamen en paarden, verwikkeld in een gewelddadige interactie. Het werk verwijst naar de Sabijnse maagdenroof, een klassiek verhaal dat vele malen in de kunstgeschiedenis  verbeeld is door schilders als Rubens en Poussin. Picasso heeft het onderwerp ter hand genomen tijdens de Cubacrisis en verbeeld als de confrontatie tussen oost en west. De collage van Inglada is verwant aan het werk van Picasso. De laatste jaren is haar aandacht meer verschoven naar de rol van vrouwen. Tijdens haar residentie in Rome in 2020 bestudeerde ze de manier waarop vrouwen worden afgebeeld in de kunstgeschiedenis. De positie van vrouwen is een belangrijk onderwerp gebleven. In Susanna Inglada's collage zijn de rollen omgekeerd: niet de mannen maar de vrouwen zitten te paard en ontvoeren de mannen.

 

 

ENG - Susanna Inglada (b. Spain, 1983) makes drawings and spatial collages. Her education and background have given her an interest in Spanish culture and history, and her work is often about power-based relationships. Some of these relate to the Spanish Civil War, of which her grandmother told her stories from firsthand experience. Inglada’s theatre background is also clearly apparent in her work: her installations show figures positioned in space, like actors on a stage that visitors can walk around. Her collage for Paper Art, My Sabines, is a whirl of human figures on horseback locked in conflict. It refers to the rape (meaning mass abduction) of the Sabine women, a story from classical antiquity that was widely depicted by artists such as Reubens and Poussin. The piece is also inspired by Picasso, who used the subject to represent the confrontation between East and West during the Cuban missile crisis. In recent years, Inglada’s attention has shifted more towards the role of women. During a residence in Rome in 2020, she studied the ways in which they have been depicted in art, and this became an important theme of her work. In her collage, the roles are reversed: the women are mounted on horseback and kidnapping the men, rather than vice versa.

 

www.susannainglada.com