Stijn ter Braak

Stijn ter Braak

 

NL - Stijn ter Braak (1995, NL) is opgeleid als schilder maar begon in 2020 met het namaken van zijn huisraad om het platte vlak van het schilderij te doorbreken. Wat begon met namaken van voorwerpen, zoals een boek of een klokhuis, groeide uit tot hele installaties en exacte replica van zijn woonkamer en badkamer. Voor deze installaties maakte hij werkelijk alles na wat in die ruimtes te vinden was; van tandenborstel tot lenzenvloeistof en van telefoonoplader tot stopcontact. In CODA Paper Art is het derde deel uit deze reeks te zien, Mijn slaapkamer (2022). Deze installatie is het resultaat van een intensief werkproces waarin de Ter Braak papier, karton en ander gevonden afvalmateriaal verwerkt tot de uiteindelijke objecten in de installatie. Gezichtsbedrog speelt een grote rol: alle objecten zijn herkenbaar, maar bestaan uit allerlei gevonden voorwerpen die aan elkaar geplakt en beschilderd zijn. Hier toont zich ook de kunstschilder in Ter Braak. Net als bij de historische schilders van de trompe l’oeil gaat hij met het perspectief van de kijker aan de haal. Bezoekers kunnen tijdens Paper Art een kijkje nemen in de zes meter hoge installatie, waar bij nadere inspectie een grote verrassing wacht. 

 

 

ENG - Stijn ter Braak (b. Netherlands, 1995) trained as a painter, but in 2020 he began making replicas of household objects that broke through the flat surface of the painting. He began with individual objects such as books and apple cores, and expanded into entire installations and exact lifesize copies of his living room and bathroom. He glued and painted paper, carboard, and other found and waste materials to recreate every little detail: toothbrushes, contact lens fluid, phone chargers, power outlets. The third installation in this series, My bedroom (2022), is on display at CODA Paper Art. It is heavily dependent on illusion: the objects are recognizable, but often suggested. Ter Braak’s background as a painter is clearly apparent: as in traditional trompe-l’oeil painting, he plays with the viewer’s perspective. On closer inspection, the six-metre-high installation is full of surprises.

 
www.stijnterbraak.com