Simon Fujiwara

Simon Fujiwara

 

NL - Het werk van Simon Fujiwara (1982, UK) heeft een vaak dubbelzijdige, humoristische en karikaturale beeldtaal. Met die beeldtaal houdt Fujiwara ons een spiegel voor die onze beeldcultuur en de huidige visuele wereld – van reclame tot museale presentaties en pretparkontwerpen – onder loep neemt. In de coronaperiode heeft hij een cartoonfiguur gecreëerd in de vorm van een denim dragende beer met een gouden hart. Deze beer heeft geen duidelijk geslacht, ras of seksualiteit. Het is een soort teddybeer die helpt om een steeds angstiger wordende wereld te filteren. In Paper Art worden twee collages getoond waarin deze beer zichtbaar is, getiteld Who's in the Mirror (Ethnicity and Gender). De beer vraagt aandacht voor het feit dat etniciteit en afkomst vaak formeel in beeld worden gebracht. Serieuze onderwerpen als klimaat of gender worden door bedrijven of politici al snel gevat in een slogan of pictogram. Volgens Fujiwara geen positieve ontwikkeling. Het inspireerde hem om hier met een stripfiguur aandacht voor te vragen. In Paper Art is ook een collage opgenomen waarin een stripfiguur verwijst naar een van de meest iconische papier kunstwerken uit de kunstgeschiedenis, een blauw-gele collage van Henri Matisse.

 

 

ENG - The work of Simon Fujiwara (b. United Kingdom, 1982) is often ambiguous and humorous, using the iconography of caricature to hold up a mirror to contemporary visual culture, from advertising to museum displays and theme parks. During lockdown, he created a cartoon figure in the form of a denim-clad teddy bear with a heart of gold. It has no clear gender, race, or sexuality, but serves as a kind of reassurance in a Simian increasingly anxiety-inducing world. Paper Art features two collages showing the bear, entitled Who’s in the mirror (ethnicity and gender). These remind us that race and origin are often depicted formally, and businesses and politicians quickly repackage serious subjects like climate and gender into slogans and pictograms. Fujiwara believes this is not a positive trend, and was inspired to use a cartoon figure to question it. The exhibition also includes a collage in which a cartoon figure refers to one of the most iconic paper artworks in history, a blue and yellow collage by Henri Matisse.

 

www.dvirgallery.com