Mingus Janssen

Mingus Janssen

 

NL - Hoe denken bloemen, planten, dieren en de Veluwe eigenlijk zelf over klimaatverandering? Mingus Janssen (1994, NL) is schrijver en beeldend kunstenaar. Hij legt zich toe op dergelijke vragen en daarmee op het (her)introduceren van niet-menselijke perspectieven in en op het menselijke wereldbeeld. Voor CODA Paper Art verplaatst Mingus Janssen het hoofdkantoor van Mycelium Media naar het museum. Mycelium Media is een uitgeverij die infiltreert in bestaande publicaties en daar ‘perspectieven’ aan toevoegt. Zo publiceert de uitgeverij onder andere de Non-Human Newspaper; een krant waarvan elk nummer gewijd is aan een ander (bedreigd) ecosysteem en waarin de artikelen geschreven zijn vanuit de perspectieven van de wezens en entiteiten die deel uitmaken van die bedreigde ecosystemen. Deze krant wordt gemaakt en verspreid door de correspondenten van Mycelium Media. Zij dragen pakken gemaakt van kranten, National Geographics en andere publicaties die elk een van de bedreigde ecosystemen vertegenwoordigen. Voor CODA Paper Art ontwikkelde Janssen een nieuwe editie van de Non-Human Newspaper. Deze editie gaat in op de gevolgen van bemesting en verzuring voor het ecosysteem van de Veluwe. Voor het maken van de installatie en het kostuum werkte Mingus Janssen samen met CODA ExperienceLab.

 

 

ENG - What do plants, animals, and the environment think about climate change? Mingus Janssen (b. Netherlands, 1994) is a writer and visual artist. He explores questions like this, and the reintroduction of non-human perspectives to the human worldview. In CODA Paper Art, Janssen turns the museum into the head office of Mycelium Media, a publisher that infiltrates existing publications and adds its own perspectives. For example, it publishes the Non-Human Newspaper, each issue of which is devoted to a different (and often threatened) ecosystem, with articles written from the beings and entities inhabiting that ecosystem. The newspaper is produced and distributed by the Mycelium Media’s correspondents, who wear suits made from newspapers, National Geographics and other publications, each representing a threatened environment. Janssen has created a new edition of the Non-Human Newspaper for CODA Paper Art, focusing on fertilisers and how they have acidified the ecosystem of the Veluwe, the region in which the museum is located. He worked with CODA ExperienceLab to create the installation and the suits.