Marieke Coppens

Marieke Coppens

 

NL - De voorloper van de veelgebruikte Times New Roman is de zeventiende-eeuwse Romain du Roi, een lettertype dat met cirkels gemaakt is. De geometrische uitgangspunten van dit lettertype bepalen de vorm van het gehele tekstwerk. Voor de cirkelvormige installatie met een omtrek van meer dan twaalf meter maakte Marieke Coppens (1980, NL) gebruik van ongeveer tweehonderd meter grid-papier. Dit papier vond ze in het archief van de anonieme wetenschapper A.W. Deze wetenschapper deed onderzoek naar natuurlijke en onnatuurlijke geometrische vormen en was gespecialiseerd in tegenstrijdige waarheden. Voordat diens levenswerk gepubliceerd kon worden, overleed A.W. en werd het archief ter beschikking gesteld aan de beeldende kunst en aan Marieke Coppens. Om de zeventiende-eeuwse letters te kunnen gebruiken, werden deze, inclusief de hulpcirkels, met carbonpapier en met de hand overgetrokken. De afzonderlijke letters zijn vervolgens gedigitaliseerd om ze per stuk op de juiste plek te kunnen plaatsen. De afstand tussen de letters wordt bepaald door de hulpcirkels. De teksten zijn digitaal geprint op papier dat al decennialang wacht op een nieuwe toekomst. Vele ogenschijnlijk niet met elkaar verbonden verhalen worden door Marieke Coppens in het werk The O stands for: dot samengebracht. De teksten komen uit verschillende archieven waaronder die van CODA en worden niet van boven naar beneden gelezen, maar van cirkel naar cirkel. Tijdens CODA Paper Art wordt het audiogedeelte dat via mariekecoppens.be/dot en de QR te beluisteren is doorlopend aangevuld. Haar werk is, evenals het levenswerk van A.W., nog onvoltooid.

 

 

ENG - The forerunner of the popular Times New Roman font is the seventeenth-century Romain du Roi, which is made up of circles. Its geometrical forms determine the whole shape of the text. Marieke Coppens (b. Netherlands, 1980) used around two hundred metres of graph paper to make this circular installation, which is more than twelve metres in circumference. She found the paper in the archive of someone she calls A.W., anonieme wetenschapper, meaning anonymous academic, who researched natural and non-natural geometric forms, and specialised in conflicting truths. A.W. died before his life’s work could be published, and his archive was made available to Coppens as a visual artist. She manually transcribed the seventeenth-century letters, and the circles used for guidance, using carbon paper. The separate letters are then digitized so that they can be individually positioned, with circles determining the spacing between them. The texts are digitally printed on paper that has been waiting for decades to be repurposed. In The O stands for: dot, Coppens brings together many seemingly unconnected narratives. The texts come from various archives, including CODA’s, and are read not from top to bottom but from circle to circle. You can listen to the audio part of the work during the exhibition by scanning the QR code at mariekecoppens.be/dot. This is continuously being expanded; like A.W.’s life’s work, it is not yet complete.

 

www.mariekecoppens.be