Himmelsbach

Himmelsbach

 

NL - Himmelsbach (1983, NL) omschrijft zichzelf als sociaal kunstenaar en ideeëngenerator. Met sociale interventies wil hij mensen bereiken die andere overtuigingen en waarden hebben dan hijzelf. Zijn werk is een constante zoektocht naar nieuwe manieren om doelgroepen buiten de kunstwereld te betrekken. Daarbij wil hij sociale en persoonlijke vraagstukken op een verfrissende manier benaderen en een kunstpraktijk creëren die midden in de samenleving staat. A Paper Monument for the Paperless is een monument in wording voor mensen zonder ‘papieren’ waarmee de kunstenaar deze anonieme groep ongedocumenteerden meer zichtbaarheid en aandacht wil geven. Himmelsbach begon dit project in 2013 en het kent inmiddels vele verschillende vormen en uitvoeringen. Het werk bestaat onder meer uit een sociaal project waar iedereen aan kan bijdragen door posters met portretten van vluchtelingen te verspreiden. Inmiddels kun je de portretten al op heel veel verschillende plekken in Europa tegenkomen. Vaak zijn deze ongedocumenteerden buiten de bureaucratische dossiers van hun procedures onzichtbaar. Met zijn werk geeft Himmelsbach deze mensen een gezicht in houtgravures. Deze gravures worden gemaakt door een groep kunstenaars en illustratoren. CODA Paper Art toont een selectie waarmee een hele andere invalshoek gegeven wordt op wat ‘papieren’ kunnen betekenen.

 

 

ENG - Domenique Himmelsbach de Vries (b. Netherlands, 1983) usually goes by the name of Himmelsbach. He describes himself as a social artist and ideas generator, and uses social interventions to reach people with different values and beliefs to his own. His work is a constant quest for new ways of targeting groups outside the art world, tackling public and personal issues in a refreshing way, and building an artistic practice that stands in the middle of society, not on its fringes. A paper monument for the paperless is an evolving homage to undocumented immigrants, seeking to give greater visibility to this usually anonymous group of people. Himmelsbach began the project in 2013, and it has since gone through many iterations. One component of it encourages people to distribute posters bearing portraits of refugees, and these can now be found all over Europe. Often, the only visual record of an undocumented person is in official files. Himmelsbach gives them a face in the form of woodcuts by a group of artists and illustrators. CODA Paper Art includes a selection of these, which give a quite different meaning to the word ‘papers’.

 

www.himmelsbach.nl