Dieuwke Spaans

Dieuwke Spaans

 

NL - Het werk van Dieuwke Spaans (1973, NL) gaat over het verlangen om grip te krijgen op een andere, parallelle werkelijkheid en de subjectiviteit van onze waarneming. Voor haar collages maakt ze gebruik van bestaand materiaal uit tijdschriften en boeken dat telkens een eigen ‘verhaal’ met zich meebrengt. Met verkleuringen en vlekken tonen de pagina’s, schutbladen en afbeeldingen uit de tijdschriften en boeken de sporen van de tijd. Die ‘verhalen’ worden door Spaans in een kader van abstracte vormen gevouwen. Beeldfragmenten worden uit hun oorspronkelijke context gehaald om als bouwstenen te dienen voor een nieuwe werkelijkheid. CODA Paper Art toont de collageserie Portal; Trous de Serrures. In deze serie staat een sleutelgat of poort die toegang geeft tot een andere wereld centraal. Spaans heeft de pagina’s uit modetijdschriften net zo lang gevouwen tot de vorm van een sleutelgat ontstaat. Dat doet ze zonder te knippen of te plakken. Deze vorm – die verwijst naar het beroemde sleutelgat van Duchamp – is zwart en roept niet alleen associaties op met een vaas, maar ook met een vrouwenlichaam. Alhoewel je af en toe de contouren van een Chanel-jurk of modelabel kunt ontwaren, zijn er zijn geen mensen te zien. Omdat tijdschriften gedrukt worden op sterk, glossy papier leent dit zich goed voor het maken van een scherpe vouw. Ook de inhoud van de tijdschriften tonen vaak een andere, illusoire wereld. Dieuwke Spaans werkt al jaren aan deze serie die ze blijft uitbreiden. In CODA Paper Art zijn voor het eerst 32 collages tegelijk te zien.

 

 

ENG - In her work, Dieuwke Spaans (b. Netherlands, 1973) expresses a desire to get a handle on a different parallel reality, and on the subjectivity of our perception. Her collages use existing material from books and magazines that tells its own story, with pages, endpapers and illustrations stained and discoloured by the passage of time. Spaans folds these narratives into a framework of abstract shapes, removing fragments of pictures from their original context and using them as the building blocks of a new reality. CODA Paper Art includes the collage series Portal; keyholes, in which she creates entryways into another world by folding pages from fashion magazines into the shape of a black keyhole without cutting or gluing them. This is a reference to Marcel Duchamp’s famous keyhole, and is also reminiscent of a vase or a woman’s body. Although you can sometimes spot the contours of a Chanel dress or fashion label, there are no people to be seen. The strong glossy paper used to print magazines lends itself to sharp folds, and their content often shows a different and illusory world. Spaans has continued expanding this series over the years, and thirty-two of her collages are on display together for the first time at CODA Paper Art.

 

www.tegenboschvanvreden.com