Ana Oosting

Ana Oosting

 

 

 

Ana Oosting 

 

NL - Ana Oosting (1985, NL) is kunstenaar en bioloog. Haar werk Changing the Gaussian Curvature komt voort uit een onderzoek naar ecosystemen van oceanen dat ze deed aan de TU Delft. Het leven is ooit ontstaan in de oceanen en daar liggen vouwen aan ten grondslag. Anders: DNA bestaat onder andere uit een keten van aminozuren. Door deze keten op een bepaalde manier te vouwen, krijgt een eiwit zijn werking. Denk aan enzymen, neurotransmitters en motoreiwitten; de motoren van al het leven. Aan dit gevouwen, 25 meter lange werk in CODA Paper Art ligt niet alleen biotechnologisch onderzoek ten grondslag, maar ook artistiek onderzoek: hoe gedraagt materiaal zich als je het vouwt? Welk mechanismen horen daarbij en hoe kun je dat vertalen naar een bewegende sculptuur? Ana Oosting maakte voor CODA Paper Art een nieuwe versie van haar werk Changing the Gaussian Curvature. Haar mechanisme activeert een driehoekige vouw die door de ruimte golft. Als je goed kijkt, zie je een bijzonder fenomeen: als je een stuk papier buigt, verander je de curve van het papier terwijl de Gaussiaanse kromming 0 blijft. Pas als het oppervlak samentrekt of uitzet, zal deze waarde veranderen. Het veranderen van de Gaussiaanse kromming, ook wel totale kromming genoemd, doet precies dat: het zet uit bij de toppen en trekt samen in de dalen. Een prachtige complexiteit die voortkomt uit een simpele vouw.

 

Ana Oosting

ENG - Ana Oosting (b. Netherlands, 1985) is an artist and biologist. Her work Changing the Gaussian curvature is the result of ocean ecosystems research that she carried out at Delft University of Technology. Life began in the oceans, and folds are an essential part of it: DNA contains a chain of amino acids that folds in a specific way to make a protein biologically functional, for example as an enzyme, neurotransmitter, or motor protein. These are the drivers of life. The folded 25-metre work at CODA Paper Art is based not only on biotechnology research, but on artistic exploration. How does material behave when you fold it, and what mechanisms are involved? How can you translate these into a moving sculpture? Oosting has made a new version of Changing the Gaussian curvature for the exhibition. Her mechanism activates a triangular fold that undulates through space. If you look closely, you’ll see that if you bend a piece of paper, its curvature changes, but its Gaussian curvature remains zero until the surface expands or contracts. Changes in Gaussian curvature, also known as total curvature, do exactly this: they expand the ridges and contract the valleys. This piece shows the wonderful complexity hidden in a simple fold.

www.anaoosting.nl