Betty Disco (NL)

Twintig jaar lang woonde Betty Disco midden in de bossen waar vroeger Noord-Amerikaanse Indianen woonden. ‘Onze tuin grensde aan de Mohawk Trail die begon als een Native American voetpad in de Berkshire Mountains. Het werd gebruikt voor de jacht, handel en sociale roeping tussen indianenstammen. Ons huis, een prachtig observatorium, stond op de top van een heuvel, ver van de rest van de wereld. In de tuin stonden grote antennes en antennes die signalen van de planeet Jupiter oppikten. Binnen hadden we niet alleen complete machinekamers; we hadden ook allerlei denkbare radioastronomische en mechanische stukjes en beetjes die tot de verbeelding spraken. Deze rijke combinatie van flora en fauna, telescoophuizen en technisch raadselachtige objecten vormde een uniek terrein voor mijn werk.’ 

 

Het werk van Betty Disco vind je tijdens de tentoonstellingsperiode op de fietsroute van CODA Tour de Papier bij Bospaviljoen ’t Leesten, Papierfabriek De Middelste Molen en Kasteel Engelenburg. Een fotogeniek landschap, activiteiten voor het hele gezin en de rijke historie van de Veluwe ontdekken? De Tour de Papier heeft het allemaal. 

 

For twenty years, Betty Disco lived in the middle of endless woods where North American Indians used to live. ‘Our yard bordered on the Mohawk Trail that began as a Native American footpath in the Berkshire Mountains. It was used for hunting, trade, and social calling between Indian tribes. Our house, a beautiful observatory, stood on top of a hill, far from the rest of the world. In the yard stood great antennas and aerials that picked up signals from the planet Jupiter. Inside, we had not only complete machine rooms; we also had all kinds of imaginable radio astronomical and mechanical bits and pieces to fire the imagination. This rich combination of flora and fauna, telescope houses and technically mystifying objects formed a unique territory for my work.’