Araks Sahakyan en Ramón Rico Carpena

Paper Carpets is een project van Araks Sahakyan (1990, AM/ES) en Ramón Rico Carpena (1984, ES). Dit kunstenaarsduo stelt zichzelf de vraag wat de verbanden zijn tussen het persoonlijke en het collectieve verhaal. In Paper Carpets worden grenzen opgezocht tussen het intieme en het sociale. Sahakyan en Carpena maken van losse A4-vellen in een doos één tapijt. De papieren vellen worden ontworpen met digitale software en vervolgens geprint in verschillende grijstinten. Daarna kleuren ze de vellen stuk voor stuk in met viltstift. Het grootste tapijt bevat maar liefst 121 vellen waarbij het ongeveer acht uur duurt om het hele tapijt te leggen. Een tapijt is volgens hen een territorium waarin zowel historische als individuele verhalen worden verteld die gaan over geografische, politieke, economische, seksuele en persoonlijke ervaringen. In het werk zijn zowel elementen uit de traditionele cultuur als de hedendaagse populaire beeldcultuur vermengd. We zien elementen uit het textiel- en tapijtdesign, de klassieke schilderkunst, fotografie, zelfportretten, slogans, citaten, stillevens, de symboliek van (niet bestaande) vlaggen en dagboekfragmenten.

Paper Carpets is a project of Araks Sahakyan and Ramón Rico Carpena. The artists explore the relationship between the personal and the collective story. With Paper Carpets, they explore the dividing line between the intimate and the social domain. Sahakyan and Carpena create sheets of A4 paper in a box, which, once they are spread out, form a carpet. The sheets of paper are designed using digital software and then printed in various shades of grey. Next, the artists colour in all the sheets, using felt-tip pens. The largest carpet contains no less than 121 sheets of paper, and it takes about eight hours to put down the entire carpet. The artists see a carpet as a space in which both historical and individual stories are told; stories about geographical, political, economic, sexual and personal experiences. In the work, they have mixed elements from traditional culture and our contemporary visual culture. We see elements from textile and carpet design, classical painting, photography, self-portraits, slogans, quotes, still lifes, the symbolism of non-existing flags and diaries.

www.papercarpets.com