Vernieuwd verleden

van
06.03.2016
t/m
28.08.2016

Vernieuwd verleden

English

arrow-large Created with Sketch.

Renewed Past

in jewellery by Evert Nijland and in contemporary art

The exhibition Renewed Past in CODA Museum shows how themes, visual language and techniques from the past play a new, relevant role in contemporary art. An important part of this exhibition is an overview of jewellery made by Evert Nijland. CODA Museum presents Nijland's work combined with his broad selection of contemporary art by visual artists who, each in their own way, work with elements and symbolism from western (art) history and/or historical techniques and crafts. The exhibition offers a broad spectrum of interpretations and perspectives, making no distinction between autonomous and applied art.

Explore the work of 35 artists in Renewed Past

Explore works by Barbara Broekman, David Clarke and Natalie Smith, Hilde De Decker, Paul van Dongen, Van Eijk & Van der Lubbe, Frans Franciscus, Gijs Frieling, Guido Geelen, Gésine Hackenberg, Eddo Hartmann, Koen Hauser, Bernard Heesen, Heringa/Van Kalsbeek, Amy Jayne Hughes, Hella Jongerius, Carl de Keyzer, Juul Kraijer, Vika Mitrichenko, Marc Mulders, Ni Haifeng, Erwin Olaf, Wouter van Riessen, Maria Roosen, Scholten en Baijings, Paul Scott, Borek Sipek, Carolein Smit, Rosi Steinbach, Fiona Tan, Nazif Topcuoglu, Conor Vella, Claire Verkoyen, Bouke de Vries and Albert van Westing.

Reinterpreting western (art) history

CODA Museum presents Nijland's work together with his broad selection of contemporary art. In their own unique way, the artists in this exhibition give new meaning to techniques, materials and symbolism from western art history, thus demonstrating the importance of the past in contemporary art. Sometimes they do this by literally incorporating quotations, other times by reinterpreting a theme, symbolism, religious or mythical elements. Renewed Past is staged by Evert Nijland, CODA director Carin Reinders, Ward Schrijver and advisor Hélène Bremer. Mercurius & Psyche, a publication about Nijland’s work, is due to come out in the same period.

Vernieuwd Verleden

In sieraden van Evert Nijland en in hedendaagse kunst 

Vernieuwd Verleden brengt op prikkelende wijze in beeld hoe het verleden tot op de dag van vandaag leeft in de beeldende kunst. Belangrijk onderdeel van deze tentoonstelling is een overzicht van sieraden gemaakt door Evert Nijland.

CODA Museum presenteert het werk van Nijland in combinatie met zijn brede selectie hedendaagse kunst van beeldend kunstenaars die, ieder op geheel eigen wijze, opnieuw betekenis geven aan technieken, materialen en symboliek uit de westerse (kunst)geschiedenis. De tentoonstelling biedt een breed spectrum van interpretaties en invalshoeken waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen autonome en toegepaste kunst.

Bewonder werk van maar liefst 35 kunstenaars

In de tentoonstelling vernieuwd verleden bewonder je werk van Barbara Broekman, David Clarke en Natalie Smith, Hilde De Decker, Paul van Dongen, Van Eijk & Van der Lubbe, Frans Franciscus, Gijs Frieling, Guido Geelen, Gésine Hackenberg, Eddo Hartmann, Koen Hauser, Bernard Heesen, Heringa/Van Kalsbeek, Amy Jayne Hughes, Hella Jongerius, Carl de Keyzer, Juul Kraijer, Vika Mitrichenko, Marc Mulders, Ni Haifeng, Erwin Olaf, Wouter van Riessen, Maria Roosen, Scholten en Baijings, Paul Scott, Bořek Šípek, Carolein Smit, Rosi Steinbach, Fiona Tan, Nazif Topcuoglu, Conor Vella, Claire Verkoyen, Bouke de Vries en Albert van Westing.

Herinterpretatie van westerse (kunst)geschiedenis

De kunstenaars in deze tentoonstelling maken op geheel eigen wijze gebruik van technieken, materialen en symboliek uit de westerse kunstgeschiedenis. Daarmee onderstrepen zij het belang van het verleden in de hedendaagse kunst. Soms gebeurt dit door een letterlijke verwerking van citaten, soms door een herinterpretatie van een thema, symboliek, religieuze of mythologische elementen. Vernieuwd Verleden is samengesteld door Evert Nijland, CODA directeur Carin Reinders, Ward Schrijver architectonische vormgeving Amsterdam en adviseur Hélène Bremer. Mercurius & Psyche, een publicatie over Nijlands werk, verschijnt in dezelfde periode.

Vernieuwd verleden

Vernieuwd verleden

Vernieuwd verleden

Vernieuwd verleden