Sporen in het landschap

van
28.01.2014
tot
20.04.2014

Sporen in het landschap

English

arrow-large Created with Sketch.

Tracks in the Landscape

The Secret of Gelderland’s Ancestral Mounds

Archaeological finds tell us extraordinary stories from a distant past. The ancestral mounds on the Veluwe are ancient archaeological monuments that are still visible in the landscape today. But that is not all. The finds discovered here give us an insight into the lives, customs and rituals of the prehistoric people who lived on the Veluwe. For instance, the pots containing food, which were found in the ancestral mounds, are proof that people believed in life after death at the time. CODA brings these extraordinary stories from the past together in the exhibition.

The Veluwe is the region with the most ancestral mounds in the Netherlands. With about 150 ancestral mounds, Apeldoorn, together with the councils of Ermelo and Epe, belongs to the top 3. Although most people may not be aware of the Veluwe’s archaeological richness, archaeologists consider the region to be a treasure chamber when it comes ancestral mounds.

Thanks to a collaboration between CODA, the Rijksmuseum van Oudheden in Leiden and Apeldoorn’s municipal archaeologist, this treasure chamber will be opened for a broader audience.

Burial mounds
The exhibition tells the story of thirteen special burial mound locations on the Veluwe; from the first scientific excavation in the Vanenbosch near Hoog Soeren, the oldest grave finds near the Uddelermeer, the warrior’s grave near Bergsham in Barneveld and the golden burial gift near Ede/Renkum to the largest urn field on the Groevenbeek moors near Ermelo. 
The exceptionally well-preserved double grave from a burial mound near Niersen is the most spectacular find displayed at this exhibition.

Rituals
Ancestral mounds teach us about the rituals of people who lived on the Veluwe thousands of years ago and buried their dead in carefully selected places. The exhibition illustrates this by showing examples from various periods. Why was the body arranged a certain way in the grave? What conclusions can we draw from the objects (burial gifts) given to the deceased? Why were multiple people buried in the same mound in the Middle Bronze Age? From what time were people cremated instead of buried? 
It is striking that many ancestral mounds between Epe and Vaassen lie on a miles-long line. What does this signify? And does the same apply to other places on the Veluwe?

Excavations 
The first professional burial mound excavation in the Netherlands was carried out in Apeldoorn in 1906. Jan Hendrik Holwerda (1873-1951) dug up a burial mound near Hoog Soeren at the request of Queen Wilhelmina. 

Since 2006, new research on ancestral mounds is being conducted in Apeldoorn and on the Veluwe by the University of Leiden, the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, the Rijksmuseum van Oudheden, and the city of Apeldoorn. It was this new research project, Ancestral Mounds, that gave rise to the Tracks in the Landscape exhibition in CODA Museum. Needless to say, it will be given ample attention in the exhibition.

Sporen in het landschap

Het geheim van de Gelderse grafheuvels

Archeologische vondsten vertellen bijzondere verhalen uit een ver verleden. Zo zijn de grafheuvels op de Veluwe archeologische monumenten uit de prehistorie die nu nog zichtbaar zijn in het landschap. En dat niet alleen. De vondsten die hier gedaan zijn, geven inzicht in het leven, de gebruiken en de rituelen van de prehistorische bewoners. CODA brengt deze bijzondere verhalen uit het verleden samen in de tentoonstelling.

De Veluwe is de meest grafheuvelrijke regio van Nederland. Met ongeveer 150 bekende grafheuvels behoort Apeldoorn samen met de gemeenten Ermelo en Epe tot de top 3.

Door een samenwerking van CODA met het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en de gemeentearcheoloog van Apeldoorn wordt deze schatkamer geopend voor een breed publiek.

Sporen in het landschap

Sporen in het landschap

Sporen in het landschap

Sporen in het landschap

Grafheuvels

In de tentoonstelling wordt het verhaal verteld van dertien bijzondere grafheuvellocaties op de Veluwe; van de eerste wetenschappelijke opgraving in het Vanenbosch bij Hoog Soeren en het krijgersgraf bij Bergsham in Barneveld tot het grootste urnenveld op de Groevenbeekse heide bij Ermelo.

Het uitzonderlijk goed bewaarde dubbelgraf uit een grafheuvel bij Niersen vormt de meest spectaculaire vondst die in deze tentoonstelling te zien is.

Rituelen
Grafheuvels geven ons kennis over de rituelen van mensen die duizenden jaren geleden op de Veluwe woonden en hun doden op een zorgvuldig uitgekozen plek begroeven. De tentoonstelling laat dit zien aan de hand van voorbeelden uit verschillende tijden. Waarom legde men de dode op een bepaalde manier neer in het graf? Welke conclusies kun je trekken uit de voorwerpen (grafgiften) die iemand meekreeg? Opmerkelijk is dat vele tientallen grafheuvels tussen Epe en Vaassen op een kilometerslange lijn liggen. Wat is de betekenis hiervan? En hoe is dit op andere plekken op de Veluwe?

Opgravingen
De eerste professionele grafheuvelopgraving in Nederland vond plaats in 1906 in Apeldoorn. Jan Hendrik Holwerda (1873-1951) groef toen op uitnodiging van koningin Wilhelmina in de buurt van Hoog Soeren een grafheuvel op. 

Sinds 2006 wordt er nieuw grafheuvelonderzoek in Apeldoorn en op de Veluwe uitgevoerd door de Universiteit van Leiden, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Rijksmuseum van Oudheden en de gemeente Apeldoorn. Dit nieuwe onderzoek, Ancestral Mounds (Grafheuvels), vormt de aanleiding voor deze tentoonstelling en krijgt in de expositie ruime aandacht.

 

Deze site gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer

Sluiten