Russische kunst na de Perestroika

van
23.02.2013
t/m
14.04.2013

Russische kunst na de Perestroika

Een unieke selectie uit drie Nederlandse, particuliere collecties.

CODA Museum presenteert van 23 februari tot en met 14 april 2013 een unieke tentoonstelling Russische kunst die na de Perestroika in Sint-Petersburg is ontstaan. In deze periode van plotselinge vrijheid hebben Russische kunstenaars de betekenis van die vrijheid voor hun werk, thema en techniek opnieuw moeten ontdekken. De tentoonstelling brengt die ontwikkeling in beeld en is samengesteld uit drie particuliere collecties en laat werk zien van beeldend kunstenaars als Alexander Baturin, Vladimir Malkov en Alexei Kostroma. De tentoonstelling sluit aan op de het vriendschapsjaar Rusland – Nederland 2013.

Collectie Blom

De collectie van Harry en Machteld Blom kent een lange geschiedenis. Gefascineerd door de ontwikkeling in de voormalige Sovjet-Unie maakten zij vanaf 1993 een aantal reizen naar Moskou en Sint-Petersburg. Harry Blom was bijzonder gefascineerd door de Russische schilderkunst uit Sint-Petersburg van na de Perestroika.

Tijdens zijn reizen bezocht Harry Blom meer dan 100 ateliers, omdat hij vooral ook een brede collectie wilde verwerven. Geholpen door zijn kennis van de Russische taal – Blom werkte lange tijd als tolk en vertaler bij de Europese Unie in Brussel – leerde hij vele kunstenaars kennen. Zijn collectie toont niet alleen de ontwikkelingen in brede zin, maar laat ook het doorzettingsvermogen en de zoektocht van de kunstenaars naar een nieuwe stijl zien.

Harry Blom maakte in 2009 een boek over de totstandkoming van zijn collectie. Het is een  persoonlijk document waarin hij verhaalt over zijn zoektocht naar mooie en interessante werken.

Alexei Kostroma

Een van de meest eigenzinnige en authentieke kunstenaars uit de drie particuliere collecties is ongetwijfeld Alexei Kostroma (1962). CODA Museum toont een aantal werken van deze kunstenaar als ook de portretten die hij maakte van Harry Blom en zijn vrouw Machteld (Hij met zwarte hamer, zij met rode fluit). 

Uit de overige twee particuliere collecties is werk te zien van onder andere Alexander Baturin en Vladimir Malkov.

Perestroika

De Perestroika, de hervormingspolitiek van Michail Gorbatsjov, luidde nieuwe tijden in en gaf vooral een grote mate van vrijheid. Niet alleen in staatkundig en economisch opzicht maar vooral ook op sociaal-maatschappelijk niveau veranderde er veel. 

De creativiteit van Russische kunstenaars was lange tijd beperkt geweest. Onder bewind van Stalin was al een eind gekomen aan het experimentele elan van de Russische kunst. Maar na de Perestroika was plotseling weer van alles mogelijk.

Het betekende onder meer dat kunstenaars zich opnieuw moesten oriënteren op hun thema’s, techniek en uitdrukkingsvorm. Een aantal kunstenaars sloot zich aan bij bestaande kunststromingen terwijl anderen teruggrepen op het realisme van voor de Russische revolutie.

Ook het abstract expressionisme van na de Tweede Wereldoorlog werd weer beoefend. De tentoonstelling in CODA Museum geeft een uniek beeld van de ingrijpende ontwikkelingen in de Russische kunst.

Beeld: A. Kostroma - Heer met zwarte Hamer

Impressie

A. Kostroma - Blik op Zon 1

A. Kostroma - Reiziger te Voet

A.B. Baturin - Landschap Veritsa