Natuurkracht

van
02.05.2014
t/m
07.09.2014

Natuurkracht

English

arrow-large Created with Sketch.

The Force of Nature

Visual art and jewellery inspired by trees and woods

The exhibition The Force Of Nature offers a wide selection of works that have nature as their starting point or theme. The work shown was made in the Netherlands or by Dutch artists in the last three decades, with an emphasis on the past decade.

CODA director Carin Reinders and guest curator Ward Schrijver have put together a very diverse exhibition with works by 39 artists. 

Reinventing Nature, a retrospective of jewellery made by Terhi Tolvanen that is also inspired by the theme of nature, is part of this exhibition. 

The Force of Nature also shows jewellery made by other visual artists and designers. In addition, sculptures, photos, drawings and paintings by various Dutch artists are exhibited.

The only thing that counts in nature is the cycle of life. No tree is able to contemplate being melancholy or threatening, no field of flowers considers itself decorative or enchanting. It is man who ascribes such meanings to it. Armando’s Schuldig landschap (Guilty Landscape) is probably the most striking example in recent Dutch art history.

(Art) history proves that nature lends itself very well as a metaphor. From the end of the last century nature as a theme and starting point was very useful as a means to represent a wide spectrum of ideas and emotions. Many artists have let themselves be inspired by the theme of nature, profiting from the endless expressiveness and possibilities of nature.

Exhibiting artists

Alexander Blank, Anne Wenzel, Anoek Steketee, Armando, Bettina Speckner, Bruce Metcalf, Cuny Janssen, Erik Mattijssen, Erik Odijk, Evert Nijland, Fons Haagmans, Francis Willemstijn, Frank van Hemert, Georg Dobler, Gijs Assmann, Guido Geelen, Hannah van Bart, Hans van Hoek, Helena Lehtinen, Heringa/Van Kalsbeek, Jasper de Beijer, Jeroen Vinken, Joost van den Toorn, Juul Kraijer, Kim Boske, Klaus Baumgärtner, Konrad Mehus, Levi van Veluw, Lucy Sarneel, Margriet Smulders, Mari Ishikawa, Mat van der Heijden, Misha de Ridder, Nik Christensen, Piet Warffemius, Sjoerd Buisman, Terhi Tolvanen, Tom Claassen and Toon Teeken

 

Natuurkracht

Beeldende kunst en sieraden geïnspireerd door bomen en bos

De tentoonstelling Natuurkracht biedt een brede selectie werken die de natuur als uitgangspunt of thema hebben. Het getoonde werk is in Nederland of door Nederlandse kunstenaars gemaakt in de afgelopen drie decennia, waarbij de nadruk ligt op het afgelopen decennium. 

CODA directeur Carin Reinders heeft samen met gastcurator Ward Schrijver een zeer diverse tentoonstelling samengesteld met werk van 39 kunstenaars. Reinventing Nature, een retrospectief van sieraden van Terhi Tolvanen dat eveneens geïnspireerd is op het thema natuur, maakt onderdeel uit van deze tentoonstelling.

Natuurkracht laat ook sieraden zien van andere beeldend kunstenaars en ontwerpers. Daarnaast zijn er sculpturen, foto's, tekeningen en schilderijen van diverse Nederlandse kunstenaars te zien.

Het enige dat telt in de natuur is de cyclus van het leven. Geen boom zal kunnen overwegen melancholiek of dreigend te zijn, geen bloemenveld dat zichzelf decoratief of sprookjesachtig vindt. Het is de mens die het betekenissen als deze toedicht. Armando's Schuldig Landschap is uit de recente Nederlandse kunstgeschiedenis waarschijnlijk het meest treffende voorbeeld.

De (kunst)geschiedenis bewijst dat de natuur zich uitstekend leent als metafoor. Vanaf het eind van de vorige eeuw, was de natuur als thema en uitgangspunt heel bruikbaar om een breed spectrum aan ideeën en emoties te verbeelden. Een groot aantal kunstenaars heeft zich laten inspireren door het thema natuur, daarbij profiterend van de eindeloze zeggingskracht en mogelijkheden van de natuur.

Natuurkracht (foto: Sushilla Kouwen)

Natuurkracht (foto: Sushilla Kouwen)

Natuurkracht (foto: Sushilla Kouwen)

Natuurkracht (foto: Sushilla Kouwen)

Exposerend kunstenaars

Alexander Blank, Anne Wenzel, Anoek Steketee, Armando, Bettina Speckner, Bruce Metcalf, Cuny Janssen, Erik Mattijssen, Erik Odijk, Evert Nijland, Fons Haagmans, Francis Willemstijn, Frank van Hemert, Georg Dobler, Gijs Assmann, Guido Geelen, Hannah van Bart, Hans van Hoek, Helena Lehtinen, Heringa/Van Kalsbeek, Jasper de Beijer, Jeroen Vinken, Joost van den Toorn, Juul Kraijer, Kim Boske, Klaus Baumgärtner, Konrad Mehus, Levi van Veluw, Lucy Sarneel, Margriet Smulders, Mari Ishikawa, Mat van der Heijden, Misha de Ridder, Nik Christensen, Piet Warffemius, Sjoerd Buisman, Terhi Tolvanen, Tom Claassen en Toon Teeken