Juwelen CODA Collectie

van
12.06.2016
t/m
11.09.2016

Juwelen CODA Collectie

English

arrow-large Created with Sketch.

First anthology of CODA’s jewellery collection in renewed exhibition space

In 2015 CODA Museum received a generous gift of € 255,000 from the BankGiro Lotterij for the renewal of the jewellery display gallery and to broaden the collection with fashion jewellery. In October of the same year the transference of the State jewellery collection took place. In recent months new display cases have been installed and lighting has been optimised. Thus, a refurbished exhibition space has been realised. CODA Museum presents the jewellery collection and the jewellery from the State collection in anthologies that will be reconstituted and revised every three months. The first anthology, on show from 12 June until 11 September, is accompanied by the presentation of Redefining Jewellery, a publication about CODA’s Jewellery collection.

CODA Museum has two collections to which artworks have been added for over 100 years: a historical collection and a collection of modern art. One of the most distinguishing components of the modern art collection is the selection of contemporary jewellery. This collection of approximately 6500 pieces has its origin in the sixties of the last century and will continue to grow in coming years through purchases, donations and legacies. It now is the largest museum collection of contemporary jewellery in the Netherlands. Due to the excellent quality of the Dutch academies many objects of Dutch makers are included. Yet, also the work of artists from other European countries, America and Asia is part of the CODA collection. The collection however focuses on the works of artists from Northern Europe.

State jewellery collection

In October 2015, during the Museum Conference in Apeldoorn, the Netherlands, CODA director Carin Reinders received the State jewellery collection consisting of over 400 pieces from Jet Bussemaker, minister of Education, Culture and Science as a permanent loan with the intention to convert this loan into a grant. The State collection is a wonderful addition to the CODA collection.

Designers' archives

CODA also collects and discloses designers’ archives like those from Onno Boekhoudt, Chris Steenbergen and Nicolaas Thuys. Because CODA not only exists of a museum but also includes a public library and the municipal archive, the designers’ archives are disclosed from a broad, multidisciplinary perspective. The designers’ archives have therefore become part of the collection policy. Thus, CODA collects, processes and discloses since 2003 the archives of jewellery designers like Onno Boekhoudt, Nicholaas Thuys and Chris Steenbergen.

Redefining Jewellery

During the opening of the first anthology in the new and refurbished exhibition space CODA director Carin Reinders presented Redefining Jewellery, a publication compiled by CODA director Carin Reinders. Redefining Jewellery focuses on the jewellery collection of CODA, it’s history, current state of affairs, development and future collection policy. Redefining Jewellery offers ample space to images of the featured objects and includes a register of all artist and an English translation.

Juwelen CODA Collectie

CODA Museum ontving in 2015 een gift à € 255.000 van de BankGiro Loterij voor een te verwerven collectie modesieraden en de verbouwing van de sieraadvitrine. In oktober van dat zelfde jaar overhandigde minister Jet Bussemaker de collectie sieraden van het Rijk in permanente bruikleen aan CODA Museum. In de afgelopen periode is de grote vitrine verwijderd en zijn nieuwe vitrines gerealiseerd in combinatie met nieuwe wanden en geoptimaliseerde verlichting. Hiermee is een geheel nieuwe presentatieplek voor de eigen collectie gerealiseerd. CODA Museum presenteert de sieradencollectie en de schenking van het Rijk in wisselende samenstellingen middels een bloemlezing die elke drie maanden opnieuw wordt samengesteld. Bij deze eerste bloemlezing uit eigen collectie, te zien van 12 juni tot en met 11 september, verschijnt bovendien de publicatie Redefining Jewellery.

CODA Museum beschikt over een collectie moderne kunst, waaronder een omvangrijke collectie sieraden. Deze verzameling met werk van Onno Boekhoudt, Nicolaas Thuys, Chris Steenbergen, Emmy van Leersum en Gijs Bakker heeft zijn oorsprong in de jaren zestig van de vorige eeuw. De collectie groeit door aankopen, bruiklenen, schenkingen en legaten en is inmiddels de grootste museale collectie sieraden in Nederland.

Juwelen CODA Collectie

Juwelen CODA Collectie

Juwelen CODA Collectie

De sieradencollectie van CODA

Naast het Nederlandse sieraad documenteert de sieradencollectie van CODA ook conceptuele stromingen uit het buitenland. Werk van Nederlandse ontwerpers als Emmy van Leersum, Gijs Bakker, Onno Boekhoudt, Françoise van den Bosch, Nicolaas van Beek, Marion Herbst, Ruudt Peters staat naast het werk van de Britse Caroline Broadhead en de Duitse Dorothea Prühl.

Niet alleen gevestigde ontwerpers worden gevolgd maar ook jonge kunstenaars als Gesine Hackenberg, Stephanie Jendis en Constanze Schreiber krijgen de aandacht.

Vormgeversarchieven

Omdat CODA niet alleen een museum maar ook een bibliotheek en archief omvat, is zij in staat om voortdurend vanuit diverse invalshoeken aandacht te vestigen op het moderne kunstenaarssieraad en de eigen collectie.

Zo verzamelt, bewerkt en ontsluit CODA sinds 2003 archieven van sieraadontwerpers als Onno Boekhoudt, Nicolaas Thuys en Chris Steenbergen.

Redefining Jewellery

Tijdens de opening van de eerste bloemlezing in de nieuwe sieraadvitrines op 12 juni werd ook het boek Redefining Jewellery gepresenteerd door CODA directeur en auteur Carin Reinders. Deze publicatie besteedt aandacht aan de collectie kunstenaarssieraden en beschrijft de geschiedenis van de collectie, de huidige stand van zaken en de ambities voor toekomstig collectiebeleid. Er is uiteraard veel aandacht besteed aan beeldmateriaal. Daarnaast is er een register van alle kunstenaarsnamen en een Engelse vertaling opgenomen.