Een tijd van zien, 40 jaar Beppe Kessler

van
03.11.2019
t/m
01.03.2020

Een tijd van zien, 40 jaar Beppe Kessler

'Een tijd van zien'

Kijken, zien, ontdekken. Dat is het fundament onder alles wat de kunstenaar Beppe Kessler maakt - een open oog voor avontuur. Bij Beppe Kessler is er altijd een uiterst vruchtbare wisselwerking tussen het maken van het grote en het kleine werk: vaak beïnvloedt het een het andere. Regelmatig past Kessler technieken uit de schilderkunst toe in haar sieraden en omgekeerd.

 

Al het werk van Beppe Kessler is in essentie sculpturaal. Zij maakt geen onderscheid tussen autonome en functionele objecten: ze is een tekenaar die borduurt, een wever die schildert, een houtbewerker die sieraden maakt; iemand voor wie kiezen geen keuze is.

Gedicht K. Schippers

Het werk van Beppe Kessler is ingetogen, zoekend, suggestief. Het zijn geen aspecten die in de huidige hyper communicatieve maatschappij domineren. Kessler maakt namelijk stukken die aandacht en rust vragen; niet alleen tijdens het maken, maar óók van degene die naar het resultaat kijkt. De titel van de tentoonstelling Een tijd van zien is afkomstig uit een gedicht van K. Schippers en refereert niet alleen aan de langlopende carrière van de kunstenaar, maar fungeert ook als een oproep aan de bezoeker om te kijken, te zien, te ontdekken.