BRON - Ruudt Peters

van
05.11.2017
t/m
28.01.2018

BRON - Ruudt Peters

English

arrow-large Created with Sketch.

Bron - Ruudt Peters

CODA Museum presents a retrospective of the works of visual artist and jewellery designer Ruudt Peters in the exhibition BRON (Source). BRON gives an overview of Peters’ rebellious jewellery from the early seventies to the more profound works based on the exploration of other cultures, customs and habits from a more recent period. His work is exhibited in a special multimedia installation that offers a unique view on his oeuvre. 

Curiosity about the essence and mystery of human existence forms the foundation of Peters' work. He continuously researches other cultures, philosophies, religions and materials. He observes, explores and interprets. His findings are the basis on which he creates jewellery and objects that are never literal translations of what he sees, but materialisations and internalisations of his own thoughts and imagination. Peters' main questions are focussed on religion, philosophy and alchemy and how they relate to him. He manages to turn these questions into art with a highly recognisable visual idiom. Peters: “All my jewellery is interconnected and springs from a flowing process of events and various sources of inspiration. Cause and effect. Action-reaction. Falling down and getting up. Uncertainty. Discovery. Curiosity. This together forms the BRON exhibition in CODA Museum, an exhibition that does not only offer an overview of my work but also explores my sources of inspiration. In addition, short films, which can be called up through QR codes, enable the spectator to discover a deeper layer in my work.” 

Because Peters did not feel at home in the highly dogmatic climate that characterised his craft during the seventies, he switched from jewellery to sculpture. It is no coincidence, then, that Peters has been exhibiting his work in installation forms since the nineties. At the time, he was one of the first jewellery artists who considered jewellery and the way it is presented to be of equal importance. Thus Peters presents his jewellery to the spectator in a logical and stimulating context. With his much-discussed and striking installation presentations, he did not only make the installation form part of his idiosyncratic signature; he also shows how important the actual surroundings and context are for jewellery as sculpture.

Ruudt Peters' work can be seen and experienced in CODA Museum Apeldoorn from 5 November 2017 to 28 January 2018 in the exhibition BRON; a spectacular arrangement of glass capsules, films and bubbling springs that invite the spectators to discover Peters' world. The catalog of this exhibition is available at CODA Winkel.

Ruudt Peters

Visual artist and jewellery designer Ruudt Peters (1950) attended the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. In 1973 he founded Galerie Ekster in Leeuwarden with Julius Wijffels. Next to jewellery and sculpture, Peters works on various projects in public spaces. Examples are the fountain in front of the Jheronimus Bosch Art Center in Den Bosch and the projects he worked on in public places in Amsterdam. He received the Herbert Hofmann Preis in 2004 and was awarded the Françoise van den Bosch Prijs for his entire oeuvre in 2012. Peters taught at the Hogeschool voor de Kunsten in Kampen, the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, Alchimia in Florence and Ädellab Konstfack in Stockholm. His work is included in museum collections in the Netherlands and abroad and is regularly exhibited by Galerie RA Amsterdam, Galerie Marzee Nijmegen, Galerie Spektrum Karlsruhe, Ornamentum Gallery Hudson NY and Galerie Rob Koudijs Amsterdam, to name a few.

BRON - Ruudt Peters

CODA Museum toont met de tentoonstelling BRON een dwarsdoorsnede van het werk van beeldend kunstenaar en sieraadontwerper Ruudt Peters. BRON geeft een overzicht van Peters’ rebelse sieraden uit het begin van de jaren zeventig tot de meer verdiepende werken gebaseerd op onderzoek naar andere culturen, gebruiken en gewoonten uit een meer recente periode. Zijn werk is tentoongesteld in een bijzondere multimedia-installatie die een uniek beeld geeft van zijn oeuvre. 

Het werk van Ruudt Peters is dit najaar van 5 november 2017 tot en met 28 januari 2018 te bekijken en te ervaren in de tentoonstelling BRON in CODA Museum Apeldoorn; een spectaculaire opstelling van glazen capsules, films en borrelende bronnen die bezoekers uitnodigt de wereld van Peters te ontdekken. De catalogus bij deze tentoonstelling is verkrijgbaar in CODA Winkel.

Bronnen van inspiratie

Nieuwsgierigheid naar de essentie en het mysterie van het menselijk bestaan vormt de basis voor Peters’ werk. Hij verdiept zich voortdurend in onbekende culturen, filosofieën, religies en materialen. Hij observeert, bestudeert en interpreteert. Op basis van zijn bevindingen vervaardigt hij sieraden en objecten die nimmer een letterlijke vertaling zijn van wat hij ziet, maar een verwezenlijking en verinnerlijking zijn van de eigen gedachten en verbeeldingskracht. Peters vraagt zich daarbij voortdurend af hoe hij zich verhoudt tot religie, filosofie en alchemie. Deze vragen weet hij om te zetten in beeldende kunst met een zeer herkenbare beeldtaal. Peters: “Al mijn sieraden staan in verband met elkaar en komen voort uit een vloeiend proces van gebeurtenissen en uiteenlopende bronnen van inspiratie. Oorzaak en gevolg. Actie-reactie. Vallen en opstaan. Onzekerheid. Ontdekken. Nieuwsgierigheid. Alles tezamen vormt de tentoonstelling BRON in CODA Museum, die niet alleen een overzicht geeft van mijn werk, maar ook dieper ingaat op mijn inspiratiebronnen. Aan de hand van korte filmpjes, oproepbaar via QR-codes, is bovendien een diepere laag in mijn werk te ontdekken.”

Het sieraad als beeldhouwwerk

Omdat Peters zich in de jaren zeventig niet kon vinden in het streng dogmatische klimaat van dat moment verruilde hij het sieraad voor beeldhouwen. De gekozen installatievorm waarin Peters zijn werk sinds de jaren negentig toont, is dan ook geen toevallige. In die periode was hij een van de eerste sieraadkunstenaars die het belang van het sieraad gelijkstelde aan de presentatievorm. Op die manier laat Peters de beschouwer het sieraad telkens ervaren in een logische en prikkelende context. Met de veelbesproken en opvallende installatie-presentaties werd de installatievorm niet alleen onderdeel van zijn idiosyncratisch handschrift, maar toont Peters ook aan hoe belangrijk de eigenlijke omgeving en context voor het sieraad als beeldhouwwerk zijn. 

BRON - Ruudt Peters

BRON - Ruudt Peters

BRON - Ruudt Peters

Ruudt Peters

Beeldend kunstenaar en sieraadontwerper Ruudt Peters (1950) is opgeleid aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Hij richtte in 1973 Galerie Ekster op in Leeuwarden, later voortgezet door Julius Wijffels. Naast sieraden en beelden werkt Peters aan diverse projecten in de openbare ruimte. Zo is de fontein voor het Jheronimus Bosch Art Center in Den Bosch van zijn hand en realiseerde hij diverse projecten in de Amsterdamse openbare ruimte. Hij ontving in 2004 de Herbert Hofmann Preis en kreeg in 2012 de Françoise van den Bosch prijs voor zijn oeuvre. Peters gaf les op de Hogeschool voor de Kunsten in Kampen, de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, aan Alchimia in Florence en op Ädellab Konstfack in Stockholm. Het werk van Peters maakt onderdeel uit van museumcollecties in binnen- en buitenland en is regelmatig gepresenteerd door onder andere Galerie RA Amsterdam, Galerie Marzee Nijmegen, Galerie Spektrum Karlsruhe, Ornamentum Gallery Hudson NY en Galerie Rob Koudijs Amsterdam.

De tentoonstelling BRON is mede mogelijk gemaakt door Fonds 21 en BNG Cultuurfonds.