Alles of Niets

van
28.01.2018
t/m
30.04.2018

Alles of Niets

Collectie Jurriaan van den Berg

Gepassioneerd, toegewijd en met een eigen visie op sieraadkunst; het opbouwen van een privécollectie betekende voor Jurriaan van den Berg alles of niets. In bijna vier decennia stelde hij een collectie van museale kwaliteit samen. Met ruim 600 objecten was het bovendien een van de grootste particuliere collecties in Nederland. In 2008 en 2009 schonk hij 250 sieraden aan Museum Arnhem die naar zijn mening een goede, zo niet noodzakelijke, aanvulling op de bestaande collectie waren. Een selectie uit deze schenking is vanwege uitbreiding en vernieuwing van Museum Arnhem van 28 januari tot en met 29 april 2018 te zien in CODA Museum Apeldoorn in de tentoonstelling Alles of Niets.

Over Jurriaan van den Berg

Jurriaan van den Berg (1943-2016) stelde zijn collectie met de grootste mogelijke zorg samen. Hij volgde de ontwikkelingen van een aantal kunstenaars op de voet en verzamelde vroeg en recent werk om zo de ontwikkeling van de betreffend kunstenaar vanuit zijn eigen collectie te kunnen visualiseren. Daarbij documenteerde hij alles minutieus. Elk sieraad ging vergezeld van een kaart waarop de objectgegevens, aankoopprijs en aankoopdatum genoteerd waren. Hij onderhield daarnaast intensief contact met sieraadontwerpers, musea en galeries waardoor er veel documentatiemateriaal bewaard is gebleven. Dit materiaal bevat niet alleen feitelijke informatie maar laat ook de stem van de verzamelaar horen en geeft een beeld van zijn visie op sieraadvormgeving en het verzamelen en presenteren van sieraden.

Hoewel Van den Berg een goede bekende was in sieraadkringen wist niemand wat er precies in zijn verzameling zat. Recent onderzoek wijst uit dat de totale collectie voor schenking aan Museum Arnhem zo’n 600 objecten moet hebben geteld. Door de ruimhartige bruikleen van de familie Van den Berg is het mogelijk geweest om voor Alles of Niets een selectie te maken uit de gehele verzameling. De tentoonstelling geeft zo een prachtig beeld van de passie van de verzamelaar en besteedt ruim aandacht aan zijn werkwijze, visie en rol in sieraadkringen. Postuum laat Alles of Niets bovendien de wens van Van den Berg in vervulling gaan om een museale presentatie te realiseren.

Schenking

In 2008 en 2009 schonk Jurriaan van den Berg 250 sieraden aan Museum Arnhem. Hij was van mening dat de ontwikkeling van een aantal kunstenaars niet vanuit de museumcollectie getoond kon worden omdat een of meerdere belangrijke werken ontbraken. Met dat in het achterhoofd maakte hij een selectie die de collectie van Museum Arnhem op belangrijke punten aanvult en verdiept.

Bij de overdracht aan Museum Arnhem werd een persoonlijk briefje meegegeven waarin Van den Berg erop aandrong zijn sieraden vooral ook te dragen en de ervaringen te noteren. Met deze aanmoediging is het scholenproject Siermakers opgezet, een samenwerking tussen Museum Arnhem, Quadraam en CODA. Tien sieraden uit de collectie van Van den Berg zijn op reis geweest langs een aantal scholen. Scholieren werden in de gelegenheid gesteld de sieraden van dichtbij te bekijken, aan te raken en te dragen. Op basis van die ervaring maakten zij eigen sieraden. Een aantal van de door leerlingen gemaakte sieraden is te zien in CODA Museum.

Museum Arnhem in CODA Museum Apeldoorn

Museum Arnhem is vanwege verbouwing sinds december 2017 gesloten. CODA Museum heeft daarom haar deuren geopend voor Museum Arnhem. De musea stelden eerder in gezamenlijkheid een sieradenconservator aan. De tentoonstelling Alles of Niets past binnen die samenwerking en het streven van Museum Arnhem de collectie ook tijdens de sluiting te tonen binnen en buiten Arnhem.

Met ruim 9000 objecten beschikt CODA inmiddels over de grootste museale collectie sieraden in Nederland. Deze collectie groeit gestaag door aankopen, bruiklenen, schenkingen en legaten. CODA presenteert de sieradencollectie in bloemlezingen en thematische tentoonstellingen. De sieradencollectie van Museum Arnhem omvat bijna 900 objecten en kenmerkt zich door de aandacht voor vernieu¬wende ontwikkelingen in de Nederlandse sieradenvormgeving. De nadruk van de collectie ligt op materiaalvernieuwing, concept en techniek. Museum Arnhem presenteert de sieradencollectie in thematische en overzichtstentoonstellingen.

De collectie van Jurriaan van den Berg omvat werk van Nicolaas Thuys, Nicolaas van Beek, Françoise van den Bosch, Gijs Bakker, Emmy van Leersum, Lous Martin, Marion Herbst, Hans Appenzeller, Henk den Leeuw den Bouter, Frans van Nieuwenborg en Martijn Wegman, Melanie Oudemans, Charlotte van der Waals, Ad van Strien, Janke Ijff, Onno Boekhoudt, Antoinette Vroom, Maria Hees, Paul Derrez, Joke Brakman, Claudie Berbée, Mecky van den Brink, LAM de Wolf, Willem Honing, Annelies Planteydt, Herman Hermsen, Maria Blaisse, Martha de Wit, Richard Walraven, Beppe Kessler, Philip Sajet, Ruudt Peters, Nel Linssen, Marijke Schurink, Bernard Laméris, Carine Wintermans, Peggy Bannenberg, Daniëlle Koninkx, Pierre Degen, Ted Noten, Terhi Tolvanen, Caroline Broadhead, Susanna Heron, Veronika Schwarzinger, Marjorie Schick, Otto Künzli, Iris Bodemer, Stephanie Jendis, Ute Eitzenhöfer en Johanna Hess-Dahm.