Welkom bij CODA Archief

CODA Archief is het historisch documentatiecentrum van de stad Apeldoorn. CODA vervult de functie van gemeentearchief en bewaart ruim vijf kilometer aan archieven en vele meters beeldmateriaal.

Zoeken in archiefstukken

Of navigeren door

Bekijk het volledige archievenoverzicht

CODA Archief beheert een schat aan historische bronnen

  • Personen - Bronnen over de Apeldoornse bevolking. Doe bijvoorbeeld onderzoek naar uw eigen familiegeschiedenis in het bevolkingsregister,
  • Archieven - Meer dan 380 particuliere en overheidsarchieven. Vormgevingsarchieven en het archief van de Stichting Papiergeschiedenis Nederland
  • Beeldbank - Circa 40.000 historische foto’s, kaarten en afbeeldingen.
  • Omgevingsgeschiedenis - Alle Apeldoornse bouwvergunningen van 1905 tot en met 2000, Kadastrale boekhouding en Notariële aktes.
  • Bronnen - Honderden boeken en andere gedrukte en digitaal gepubliceerde bronnen over de geschiedenis van Apeldoorn, de Veluwe en Gelderland. Bekijk daarnaast ook de Apeldoornse raadsnotulen.

Archieven met beperking op de openbaarheid

Wilt u de archieven die een beperking op de openbaarheid hebben raadplegen,  dan dient  u daarvoor een verklaring in te vullen, te ondertekenen en in te dienen bij de gemeentearchivaris. Het verzoek met uw getekende verklaring kunt u, nadat u deze hebt ingescand, indienen via het volgende e-mailadres: archief@apeldoorn.nl.

U kunt het verzoek met uw getekende verklaring ook per post versturen:
  Gemeentearchivaris Apeldoorn
  Postbus 9033
  7300 ES Apeldoorn
U krijgt dan na ontvangst binnen een week bericht.

Delen via:
Zoek in collecties