Informatiepunt Digitale Overheid

Informatiepunt Digitale Overheid

Samen werken aan digitaal vaardige burgers

Zaken regelen met de overheid, het gebeurt steeds vaker via internet. Zo kun je bijvoorbeeld online je zorgtoeslag aanvragen, werk zoeken, een rijbewijs verlengen of een afspraak maken bij de gemeente. Om dit te kunnen doen, heb je een DigiD nodig en uiteraard moet je met een computer kunnen omgaan. Voor wie dat lastig vindt of vastloopt, zijn landelijk op tal van plekken speciale informatiepunten ingericht, waaronder in CODA.

Online je weg vinden

Iedereen die vragen heeft over de digitale dienstverlening van de overheid kan in CODA terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid, kortweg IDO. Hier beantwoorden we vragen, geven we tips en helpen we je met het zoeken naar de juiste informatie. Indien nodig verwijzen we je door naar een van onze lokale samenwerkingspartners of wijzen we je op cursussen die je binnen CODA kunt volgen. Dit alles met als doel om iedereen digitaal vaardig(er) te maken zodat hij/zij zelf online de weg kan vinden.

Medewerkers en vrijwilligers van CODA en Stimenz helpen je jouw weg te vinden op de websites van publieke dienstverleners die samen ondergebracht zijn in de zogenaamde Manifestgroep. Deze groep bestaat momenteel uit BelastingdienstCAK (Centraal Administratie Kantoor), CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid),  CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau), DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), SVB (Sociale Verzekeringsbank), UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen), RvR (Raad voor Rechtsbijstand) en RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer).

 

Openingstijden:

  • CODA De Maten: maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
  • CODA dok Zuid: maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
  • CODA Centrale Bibliotheek: dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, donderdagavond van 18.30 tot 20.30 uur.
  • Zilverschoon 4 gebouw Samen055: iedere vierde donderdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur 
  • Uttilochweg 15 Stichting Uddel Samen: iedere tweede woensdagochtend van de maand van 10.00 tot 12.00 uur

 

Iedereen die een vraag heeft is welkom, ook als je geen lid bent van CODA Bibliotheek. Reserveren is niet nodig.

 

Vooraf je vraag stellen

Stel jouw vraag alvast per mail of telefoon aan ons, zodat we jou goed kunnen helpen. Je kunt je vraag (of vragen) mailen naar of doorgeven via de telefoon aan de vestiging waar je het spreekuur wilt bezoeken. Voor CODA De Maten is dat idodematen@coda-apeldoorn.nl en 06-21697368, voor CODA dok Zuid idodokzuid@coda-apeldoorn.nl en 06-21467879, voor Samen055 aan de Zilverschoon idozilverschoon@gmail.com en 06-11214588, voor het ontmoetingscentrum in Uddel idouddel@gmail.com en 06-21665753 en voor CODA Centrale Bibliotheek idobaliect3@coda-apeldoorn.nl en 06-11238358.

Hulp bij het maken van een afspraak voor een boosterprik

Vanwege de ontwikkeling en onzekerheden omtrent het coronavirus en de omikronvariant zet de overheid op dit moment in op de boostervaccinatie. In sneltreinvaart worden zoveel mogelijk mensen voor een derde keer geprikt. Het maken van een afspraak kan telefonisch en online. Maar dat is niet voor iedereen eenvoudig of vanzelfsprekend. Bij de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in de CODA Bibliotheken wordt ondersteuning aangeboden en uitleg geven bij het maken van een afspraak online. 

De geboortejaren die aan de beurt zijn voor de derde prik worden in de media en per brief aangekondigd. Daarna kan er een afspraak gemaakt worden. Dat kan telefonische en online met DigiD. Op www.uitlegprikafspraak.nl wordt alles stap-voor-stap uitgelegd. Mocht het ondanks de uitleg nog niet lukken dan ben je, ook als je geen lid bent van CODA, tijdens openingsuren welkom in een van de Informatiepunten Digitale Overheid in CODA Bibliotheek. Meer informatie over openingstijden en IDO in CODA vind je hier. De geboden hulp is gratis en voor iedereen toegankelijk.

IDO is een landelijk initiatief van de Manifestgroep in samenwerking met Koninklijke Bibliotheek. In Apeldoorn is het een samenwerking tussen CODA en Samen055.