Archieven

Bij CODA Archief kunt u terecht voor de archieven met de administratie van de gemeente Apeldoorn vanaf 1458. Bovendien bevinden zich in onze depots meer dan 380 archieven van particuliere bedrijven, verenigingen, kerkgenootschappen en families uit Apeldoorn en omgeving. Daarnaast beheert CODA Archief de Vormgevingsarchieven van een drietal sieraadkunstenaars en de archieven en collecties van de Stichting Papiergeschiedenis Nederland.

Zoeken in archiefstukken

Of navigeren door

Bekijk het volledige archievenoverzicht

U kunt uw onderzoek via de website voorbereiden, maar bent vanzelfsprekend ook van harte welkom in het CODA Kenniscentrum. Niet alleen kunt u daar stukken uit het depot opvragen en inzien, er staat u ook een uitgebreide collectie boeken en databanken over Apeldoorn en Gelderland ter beschikking. Enkele veel geraadpleegde archiefdelen zijn gescand en online doorzoekbaar:

Vormgevingsarchieven

CODA wil uitgroeien tot het kenniscentrum van het sieraad. In dat kader zijn de archieven van Chris Steenbergen en Nicolaas Thuys ondegebracht in de collectie van CODA. Daarnaast hebben we de nalatenschap van Onno Boekhoudt verworven met financiële ondersteuning van de Mondriaan Stichting. Lees meer over de vormgevingsarchieven.

Archieven met beperking op de openbaarheid

In principe zijn alle archieven openbaar, dat wil zeggen dat iedereen deze zonder beperking kan raadplegen. Er zijn echter uitzonderingen vanwege de privacy. Raadpleging is mogelijk wanneer u akkoord gaat met een aantal voorwaarden en daarbij tevens aan geeft met welk doel u onderzoek wilt doen.

Wilt u de archieven die een beperking op de openbaarheid hebben raadplegen,  dan dient  u daarvoor een verklaring in te vullen, te ondertekenen en in te dienen bij de gemeentearchivaris. Het verzoek met uw getekende verklaring kunt u, nadat u deze hebt ingescand, indienen via het volgende e-mailadres: archief@apeldoorn.nl.

U kunt het verzoek met uw getekende verklaring ook per post versturen:
  Gemeentearchivaris Apeldoorn
  Postbus 9033
  7300 ES Apeldoorn
U krijgt dan na ontvangst binnen een week bericht.

Delen via:
Zoek in collecties