CODA ApeldoornArchief apeldoornendeoorlog

apeldoornendeoorlog.nl

CODA heeft samen met de Stichting Bevrijding ’45 het initiatief genomen tot een nieuwe website:

www.apeldoornendeoorlog.nl

Eén website voor alle informatie over Apeldoorn en de Tweede Wereldoorlog. Met monumenten, herdenkingen, vieringen, educatief materiaal, boeken, links, foto’s en film.

Wat kunt u op apeldoornendeoorlog verwachten?

• Alle Apeldoornse oorlogsmonumenten. De verhalen achter de monu¬menten, de locaties, ontwerpers, opdrachtgevers, de data van de activiteiten die er plaatsvinden en de scholen die het monument geadopteerd hebben.

• Toegang tot tal van bronnen van en over de Tweede Wereldoorlog in Apeldoorn.  Foto’s, films, archiefmateriaal, boeken (kinderboeken, romans, naslagwerken, enz.) en andere informatiebronnen, zowel in Apeldoorn (o.a. CODA) als in de rest van het land (Nat. Inst. voor Oorlogsdocumentatie, Verzetsmusea, Anne Frankstichting, enz.)

• Alle herdenkingen en vieringen. Locaties, data en bijzonderheden van alle activiteiten en evenementen die in Apeldoorn worden georganiseerd in het kader van de herinnering aan de oorlog.

• Educatief materiaal. Een overzicht van de educatieve activiteiten en lespakketten die door verschillende instituten, musea en herinnerings-centra in Nederland worden aangeboden.

• Elke school zijn eigen subpagina. Zelfstandig onderdeel van apeldoornendeoorlog is de pagina www.jijendeoorlog.nl. Deze richt zich met name op kinderen en jongeren in de leeftijd van 10-14 jaar. Op de subpagina van jijendeoorlog kunnen leerkrachten op uiterst eenvoudige wijze gedichten, tekeningen, foto’s, filmbeelden en links plaatsen. Zo kan een school het geadopteerde monument ook digitaal bijhouden. Ook scholen die geen monument hebben geadopteerd, kunnen een eigen subpagina inrichten.

• Contact tussen jong en oud. Via apeldoornendeoorlog kunnen contacten gelegd worden met ‘ervaringsdeskundigen’ die in de klas kunnen vertellen over de oorlog. De jeugd kan er kennis nemen van het verleden, ouderen kunnen zien dat hun (vaak ingrijpende) ervaringen niet vergeten worden. Belangrijk onderdeel van de website wordt dan ook een prikbord waarop reacties, vragen en gedachten geplaatst kunnen worden.

• Website  Stichting Bevrijding ’45. Een nieuwe website van de Stichting Bevrijding ’45 maakt eveneens deel uit van de site.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Stefan Rutten  •  tel: 055-5268524  •  e-mail: s.rutten@coda-apeldoorn.nl

Meer informatie voor het onderwijs.

Delen via:
Zoek in collecties