CODA Atelier

CODA Atelier

Ontdek de kunstenaar in jezelf

CODA Atelier is de maakplek van CODA Museum. Kinderen en (groot)ouders worden daar doorlopend uitgedaagd zelf te maken, te creëren en te ontwikkelen. Tijdens de workshops wordt dieper ingegaan op de inhoud van tentoonstellingen. CODA Atelier is geopend gedurende de openingsuren van CODA Museum.

Kijken met je brein

In CODA Atelier test je jouw brein; welke helft van jouw hersenen domineert? Ben jij meer een rationeel of een emotioneel persoon? Jouw hersenhelften werken samen, maar kunnen wellicht ook worden onderscheiden van elkaar. Diverse onderzoekers zijn namelijk van mening dat onze hersenhelften verschillende functies hebben. De linker hersenhelft wordt bijvoorbeeld geassocieerd met rationeel denken, taal, spreken en analyseren en de rechter hersenhelft zou meer gericht zijn op emotie en creativiteit. CODA Atelier staat met Naked Eye in het teken van het ontdekken van de mogelijke functies van je rechter hersenhelft met experimenten in de vorm van tekenopdrachten. Leren tekenen gaat in essentie over goed kijken naar dat wat je in werkelijkheid ziet. Hierbij schakel je gedachten over wat goed of fout is uit. Ontdek of jij kunt kijken met je brein in CODA Atelier!