Heuglijk Ontspannen

Heuglijk Ontspannen

Rondleiding voor mensen met niet aangeboren hersenletsel

CODA Museum | €7,50 | aanmelden via aanmeldingen@coda-apeldoorn.nl

Op een dag dat CODA Museum voor reguliere bezoekers gesloten is, verzorgt CODA  'Heuglijk ontspannen' – rondleidingen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. 

 

Speciaal opgeleide rondleiders nemen de deelnemers mee langs een aantal werken waarover ze vervolgens met elkaar in gesprek gaan. De nadruk ligt vooral op het plezierige, bijzondere, creatieve en inspirerende waarbij ook het delen van verhalen en ervaringen centraal staat. Tijdens de uitleg en opdrachten zijn klapstoelen aanwezig zodat iedereen kan zitten. Heuglijk ontspannen is vooral bedoeld voor mensen met NAH en hun naasten (familie, buren, vrienden) en/of mantelzorgers.

 

Tijdens de voorafgaande pilotrondleidingen spraken ervaringsdeskundigen hun waardering uit voor deze ontspannen en inspirerende ochtend: “We waren er écht even uit, zonder dat de nadruk op de ziekte ligt”, aldus een van hen.

 

Wilt u de rondleiding bijwonen, meldt u zich dan aan door een mail te sturen naar aanmeldingen@coda-apeldoorn.nl onder vermelding van ‘Heuglijk ontspannen’. Vergeet niet uw naam, telefoonnummer, aantal deelnemers en de datum door te geven. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Merel Buiting (055-5268512 of m.buiting@coda-apeldoorn.nl).