Zimoun (1977, CH)

Zimoun maakt grote geluidsinstallaties van ruwe, onbewerkte en industriële materialen zoals kartonnen dozen, kabels, motoren en ventilatoren. Zijn installaties zijn architectonische interventies en worden vaak speciaal voor de ruimte gemaakt, zoals ook in CODA Paper Art 2021 het geval is. Met zijn minimalistische constructies onderzoekt Zimoun mechanische ritmes en geluid. Door kleine en in essentie simpele apparatuur te ontwikkelen en deze in veelvoud in te zetten, realiseert hij een bijzondere wereld van beeld en geluid waar de bezoeker in op kan gaan of deel van gaat uitmaken. Zijn geluiden zijn niet vooraf opgenomen, maar zijn installaties maken gebruik van de beweging in en de akoestiek van de ruimte waarin hij ze opbouwt. Op die manier brengt Zimoun ons terug naar een tijd voor digitale of zelfs analoge formats of, zoals hij zelf zegt: "In mijn werk is wat je hoort wat je ziet, en wat je ziet is wat je hoort."

 

Zimoun makes large sound installations out of raw, unprocessed and industrial materials like cardboard boxes, cables, electric motors, and fans. His installations are architectural interventions and are often – like this artwork – custom-made for a specific space. With his minimalist constructions, Zimoun explores mechanical rhythms and sound. By developing small and essentially simple apparatus and applying them manifold, he realises a unique world of images and sounds that the spectator can be absorbed by or become part of. His sounds are not pre-recorded; his installations use the movements in, and acoustics of the space he constructs them in. This way, Zimoun takes us back to a time before digital or even analogue formats, or, as he puts it himself: "In my work, what you hear is what you see, and what you see is what you hear."

 

www.zimoun.net