Zaida Oenema (1980, NL)

Het instrumentarium van Zaida Oenema bestaat onder meer uit grafietpotlood, drukinkt, een scalpel en soldeerbout. Met chirurgische precisie bewerkt ze haar vel papier. Ze zet lijnen, maakt snedes en brandt gaten. Oenema’s inspiratie komt uit kale landschappen, wisselende patronen in een grasveld of uit alledaagse gebeurtenissen in haar omgeving. In de serie Fields zorgt het ritme en de herhaling van patronen voor een ultieme concentratieoefening. Het werk roept verstilling op, zowel tijdens het werkproces van de kunstenaar als bij de beschouwer. Oenema ziet stilte als innerlijke rust, waardoor je de dingen om je heen beter waarneemt en ervaart. Ze wil echter niet dat haar werken als stille abstracties geduid worden, maar meer als een gesprek of muziekpartituur. Zoals een compositie met een vaste structuur, maar altijd met een menselijke touch die zorgt voor trillingen in de vorm en die ruimte biedt aan stille conversatie.


Zaida Oenema’s tools include graphite pencil, printing ink, a scalpel and a soldering iron. With surgical precision, Oenema works her sheet of paper. She draws lines, makes cuts and burns holes. Oenema’s inspiration comes from bare landscapes, changing patterns on a lawn of grass, or from everyday phenomena happening around her. In the series Fields, the rhythm and the repetition of patterns lead to an ultimate exercise in focus. The work evokes stillness, both during the artist’s work process and in the spectator. Oenema sees stillness as inner peace that makes you observe and experience the things around you better. Still, she does not want her works to be seen as silent abstractions, but more as conversations, or as musical scores. Like a composition with a fixed structure, but always with a human touch that creates vibrations in the actual form and gives room for silent conversation.

 

www.zaidaoenema.com