Wouter Venema (1985, NL)

In opdracht van CODA maakte Wouter Venema voor CODA Paper Art 2021 een nieuw werk. Dit komt voort uit zijn serie Poacher’s Atlas waarvoor hij atlassen, landkaarten en andere plaatsgebonden materialen samenbrengt en opnieuw rangschikt. De werken uit deze serie zijn gemaakt met papierpulp: tekeningen worden niet op papier maar mét papier gemaakt. Het resultaat doet niet alleen denken aan de huiden van dier en mens, maar ook aan gebarsten aarde of schimmels. Venema gebruikte voor dit nieuwe werk, een geabstraheerd portret van de stad, papierbronnen die direct verbonden zijn aan de omgeving van Apeldoorn. Zo verzamelde Zero Waste Apeldoorn voor dit werk papierafval in verschillende parken in Apeldoorn. Daarnaast verwerkte hij lokaal archiefmateriaal en gevonden kaarten van de omgeving. Het werk toont aan hoe de Gelderse omgeving, van oudsher vanwege beken en sprengen geschikt voor de papierindustrie, nu onder druk staat door de aanhoudende droogte.

 

Commissioned by CODA, Wouter Venema created a new artwork for Paper Art. This work evolved from his Poacher’s Atlas series, in which he combines and rearranges atlases, maps and other materials tied to specific areas. The works in this series are made from paper pulp: drawings are not made on paper but from paper. The result is not only reminiscent of animal and human skin, but also of cracked soil, or fungi. For this new work, Venema used an abstracted portrait of Apeldoorn; sources of paper that are directly linked to the city’s surrounding area. For instance, the work contains waste paper collected by Zero Waste Apeldoorn in parks around the city. The artist also included local archive material and maps of the area that he found. The work shows how the Gelderland area – with its brooks and springs, ideally suited for the production of paper for many decades – is now in decline due to persistent drought.


www.woutervenema.nl