Sander Stada (1978, NL)

Sander Stada is gefascineerd door alternatief materiaalgebruik. Voordat hij aan de kunstacademie begon, droeg hij als kind grote, zelfgemaakte sieraden van pluche dieren. Zijn boodschap is nog altijd onveranderd: materiaal is gewoon om ons heen te vinden: bij het huisafval, in de natuur of op het strand. In zijn recente werk gebruikt Stada wildplak. Wildplak bestaat uit dikke plakkaten oude affiches uit de stad die hij letterlijk van de muren schraapt. Dat lijkt grove arbeid, maar Stada werkt juist heel secuur. Zijn vakmanschap betekent schrapen, wassen, drogen, sorteren, smelten, schuren, vijlen en polijsten. Zijn wildplaksieraden zijn uiteraard duurzaam gemaakt, maar bovenal heel sereen, sierlijk en licht in het dragen. 


Sander Stada is fascinated with using alternative uses of materials. As a child, long before he attended the art academy, he created and wore large pieces of jewellery made of stuffed toy animals. Today, his message remains unchanged: material can be found all around us, in the rubbish bin, in nature, or on the beach. In his recent work, Stada uses wildplak. Wildplak consists of thick plaques of old posters that he literally scrapes of walls all over the city. This may sound like rough labour, but Stada works with great precision. His artistry involves scraping, washing, drying, sorting, melting, sanding and polishing. Sustainable produced, his wildplak jewellery is serene, elegant, and light when worn.

 

www.sanderstada.com