Matthew Shlian (1980, USA)

Matthew Shlian noemt zichzelf ‘paper engineer’ (papieringenieur) en dat omschrijft het vermoedelijk ook het best. Oorspronkelijk werkte hij als commercieel ontwerper in de media, maar zijn interesse om op een heel andere manier met papier te werken werd steeds groter. Zijn met mathematische precisie gevouwen werken hebben hun oorsprong in geometrische patronen die je overal ter wereld tegenkomt; van architectonische constructies en zonnecellen tot bio design en islamitische tegelpatronen. In samenwerking met wetenschappers onderzoekt hij nieuwe manieren om papieren structuren te realiseren en te ontwikkelen. Ondanks zijn wetenschappelijke en nauwkeurige manier van werken, begint het altijd met een eerste vouw. In het proces laat hij ruimte voor toevalligheden zodat het werk dynamisch en spontaan blijft.

 

Matthew Shlian calls himself a ‘paper engineer’, which is a fairly accurate description. He started out working as a commercial designer in the media, but he felt a growing need to work with paper in a very different way. His works, folded with mathematical precision, are rooted in geometric patterns one encounters all over the world; from architectural constructions and solar cells to bio design and Islamic tile patterns. In collaboration with scientists, he explores new ways to realise and develop paper structures. Despite his scientific and precise approach, his work always starts with a first fold. In his process, he leaves room for surprises, so the work stays dynamic and spontaneous.

 

www.mattshlian.com