Maryan Geluk (1947, NL)

Architectuur en stedenbouw zijn terugkerende thema’s in het werk van Maryan Geluk. Ze is met name gefascineerd door de verschillende structuren van de stad; structuren die ze soms ook terugvindt in de natuur. Haar werk De Stille Stad werd geïnspireerd door de leegte van grote steden tijdens de eerste lockdown in 2020. Waar ze normaal overal beweging zag, was er een plotselinge verstilling die ruimte bood aan aandacht voor het water, de bruggen en de doorkijkjes in de stad. In haar installatie, gemaakt van dunne lagen papier, komen deze doorkijkjes terug. Geluk poogt met haar werk een dialoog op gang te brengen tussen de kijker en het onderwerp waarbij telkens een andere ervaring ontstaat. 

 

Architecture and urban development are recurring themes in the work of Maryan Geluk. She is fascinated by the different structures of cities; structures she also sometimes encounters in nature. Her artwork De Stille Stad (The Silent City) was inspired by the emptiness of major cities during the first lockdown in 2020. Where she normally saw all kinds of movement, there was suddenly a stillness that provided room for the cities’ waterways, bridges and vistas. These vistas also feature in her installation, made from thin layers of paper. With her work, Geluk tries to spark a dialogue between the spectator and the subject, creating a different experience every time. 

 

www.maryangeluk.nl