Marion Eichmann (1974, DE)

Marion Eichmann schildert met papier en schaar en vervaardigt zo indrukwekkende en kleurrijke installaties die, mede vanwege de natuurgetrouwe formaten, een papieren illusie van de werkelijkheid geven. Ze stelt haar eigen wereld samen uit lagen gekleurd karton en papier. In haar realistische, gedetailleerde collages maakt ze alledaagse objecten na: van wasmachines en stopcontacten tot snoepautomaten en winkeletalages. Ze start met het maken van tekeningen die ze vervolgens uitsnijdt met een speciale techniek. De losse delen worden op zo’n manier samengevoegd dat de beelden uiteindelijk reliëf hebben en ook een ruimtelijk effect krijgen. Haar werk is niet bedoeld als kritiek op de consumptiemaatschappij. Het is eerder een speelse en kleurrijke interpretatie van alledaagse dingen. 

 

Marion Eichmann paints with paper and scissors, creating impressive and vibrant installations that, partly because of their true-to-life dimensions, present an illusory version of reality, made of paper. She composes her own world from layers of coloured cardboard and paper. In her realistic, detailed collages, she copies everyday objects: from washing machines and plug sockets to vending machines and display windows. She starts by making drawings, which she then cuts out using a special technique. The separate parts are arranged in such a way that the images become relieved and acquire a three-dimensional effect. Her works are not meant as a critique of consumer society. Rather, they are playful and colourful interpretations of everyday objects. 

 

www.marioneichmann.com