Lydia Hirte (1960, DE)

De sieraden van Lydia Hirte gaan over ruimtelijkheid, richting en beweging. Hirte is geïnspireerd door de beweging van lijnen en de ambachtelijke mogelijkheden om een lijnvoering te beïnvloeden. Daarnaast streeft ze naar balans tussen de draagbaarheid van haar sieraden en de eigenheid van de sculpturale vorm. Hirte beschouwt haar halssieraden als autonome kunstwerken. Het belangrijkste materiaal dat ze gebruikt, is tekenkarton (Bristol board) dat flexibel en stabiel is en haar in de gelegenheid stelt om de grenzen van mogelijke vormen op te zoeken. Hirte’s doel is om een extreme toestand in het karton te creëren en daarbij de fysieke kracht van papieren bundels te voelen en deze onder spanning te zetten. Tegelijkertijd hebben de sieraden ook een fluïde uitstraling, die mede veroorzaakt wordt door het fotokarton, houtglazuur, de kalligrafische inkt en parelzijden die Hirte combineert met het tekenkarton.

Lydia Hirte’s jewellery is about spatiality, direction and movement. Hirte draws inspiration from the motion of lines and the artisanal possibilities to influence line patterns. In addition, she strives for a balance between the wearability of her jewellery and the uniqueness of the sculptural form. Hirte sees her necklaces as autonomous works of art. Hirte’s main material is paperboard (Bristol board), which is flexible and stable and allows her to push the boundaries of potential shapes. Hirte’s aim is to create an extreme condition within the cardboard and to explore and test the physical strength of bundled paper. At the same time, the jewellery has a fluid appearance, partly due to the foamboard, wood glaze, calligraphic ink and silk cord that Hirte combines with the paperboard. 

www.lydiahirte.de