Loes Groothuis (1961, NL)

In het werk van Loes Groothuis vormt tekenen altijd de basis. Haar ruimtelijke installaties maakt ze van haar tekeningen waar ze karton en papier-maché aan toevoegt. Ook verwerkt ze haar tekeningen in prints en textiel. Groothuis haalt haar inspiratie uit scheppingsverhalen en de mythologie. Haar beeldtaal komt voort uit een fascinatie voor middeleeuwse, Italiaanse fresco’s en uit de vroege renaissance. Ook het levenswiel en mandala’s uit het Boeddhisme zijn belangrijke inspiratiebronnen en keren in vorm en kleur terug in het werk van Groothuis. Haar installaties beschouwt ze dan ook als een verbeelding van deze werelden, met tempels, het paradijs of juist een onderwereld en de hel. Groothuis maakte speciaal voor CODA Paper Art 2021 een nieuwe installatie. 

 

Drawing is the basis of all the work Loes Groothuis creates. Her spatial installations are made from her drawings, to which she adds cardboard and papier-mâché. She also incorporates her drawing in prints and textile. Groothuis draws inspiration from creation myths and mythology. Her visual language stems from a fascination with medieval and early renaissance Italian frescos. The Wheel of Life and mandalas, from Buddhism, are also important sources of inspiration, and their shapes and colours are recurring features in Groothuis’ work. She sees her installations as representations of these worlds, with temples, the Elysium or, conversely, the underworld and hell. For CODA Paper Art 2021, Groothuis made a new installation. 

 

www.loesgroothuis.nl