Liezette Gerrits (1971, NL)

Liezette Gerrits maakt haar werken met papier, plakband en licht. Haar manier van werken komt voort uit een fascinatie voor het gebruik van licht door kunstenaars als Rembrandt en Vermeer. Het idee om van donker naar licht te werken, heeft Gerrits zich eigen gemaakt met een technische manier van werken. Door vellen papier te knippen, te scheuren en te snijden, ontstaat een lichtdoorlatend beeld. De gewenste schaduwwerking ontstaat door de restvormen te buigen en te vouwen. Daarbij fungeert het voorste vel papier als projectiescherm dat het beeld van licht en schaduw zichtbaar maakt. Voor de werken die Gerrits toont tijdens CODA Paper Art 2021 waren haar twee jonge kinderen inspiratiebron en uitgangspunt. Gerrits laat in deze werken duidelijk het schemergebied tussen kind en puber zien. 

 

Liezette Gerrits makes her work using paper, adhesive tape and light. Her work process stems from a fascination with the use of light by artists like Rembrandt and Vermeer. Gerrits mastered working from dark to light by developing a technical method. By snipping, tearing and cutting sheets of paper, she makes a translucent image. Gerrits creates the desired play of shadows by bending and folding the remaining forms. The sheet of paper at the front serves as a projection screen, displaying the image of light and shadow. It was Gerrits’ two young children who inspired the works she exhibits in CODA Paper Art 2021. In these works, Gerrits clearly shows the limbo between child and adolescent. 

 

www.liezettegerrits.nl