Kris Soete (1968, BE)

Kris Soete is politieagent en heeft geen kunstacademie of kunstvakopleiding gevolgd. Toch is hij gefascineerd door het werken met papier. Wie zijn werk van wat dichterbij beschouwt, ziet de pixels van een afbeelding die als het ware uitvergroot zijn. Van wat verderaf bekeken, vallen al die ‘pixels’ weer op hun plaats om samen een kleurrijke afbeelding te vormen. Hij vouwt kleine kegeltjes of kubussen van vellen bedrukt papier die hij vervolgens afzonderlijk en van alle kanten fotografeert. Deze duizenden foto’s bewerkt hij digitaal tot een fotomozaïek. Van deze digitale versie maakt hij een nieuwe afbeelding, opgebouwd uit geometrische volumes als de kubus of een kegel. Gemiddeld zijn er zo’n 10.000 kegeltjes of kubussen verwerkt in een beeld. Het uiteindelijke resultaat is een kleurrijk geheel met een optisch spannend effect.

 

Kris Soete is a policeman who has never attended an art school or academy. Yet he is fascinated by working with paper. Spectators who take a closer look at his work will see pixels that have been magnified, as it were. Seen from a bit further away, those ‘pixels’ fall into place and together form a colourful image. He folds sheets of paper into small cones or cubes, which he then photographs individually and from all sides. The thousands of photos he makes are then digitally processed and turned into a photo mosaic. From this digital version, he creates a new image, built up out of geometric volumes like cubes or cones. On average, one image contains about 10,000 cones or cubes. The end result is a vibrant artwork with an exciting optical effect.

 

www.krissoete.com